Tum mesajlar Ana Sözü

covid_19.06.2020

2020.06.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

COVID-19: Gagauziyada ulaşannar 1016 kişi

19.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 13106; ölennär – 444; alışannar – 7252. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 1016: Çadır rayonu – 474; Komrat rayonu – 409; Valkaneş rayonu – 133. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 5455; karı kulluu – 7651 (gebä karılar – 122).TAA DERINDÄN
partole_Claudia

2020.06.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Klavdiya PARTOLE – kulturaya özü verili izmet

2020-ci yılın Kirez ayın (iyün) 14-dä tamamnadı 65 yaşını anılmış moldovan yazıcıykası, jurnalistkası, aaraştırmacıyka, gagauz kulturasının dostu Klavdiya PARTOLE. Klavdiya PARTOLEnin literatura yaratmak yolu geniş, ama taa çok adanmış uşaklara. Yaşamasında o yazdı hem tipardan çıkardı uşaklar için 15 kiyattan zeedä, olup onnarın en sevgili avtorlarından birisi. Canabisini severlär onnar da kim yazmakta ilk adımnarını yapêr, kim muzıkada, türkücülüktä hem resmciliktä kendisini dener – çok yıllar sıravardı Klavdiya PARTOLE Moldovanın “İon KRÄNGA” uşaklar için Milli bibliotekasında “Krängada” yaratmak birliin öndercisi olarak çalışêr. 2005-ci yılda Halklararası kiyat salonunda onun “Aalayan sedefçiklär”TAA DERINDÄN
ateş_1

2020.06.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

COVID-19: Moldova 12 bini geçti, Gagauziya cendemä dönüdü

Moldovada COVID-19-za ulaşannarın sayısı dün, 12 bin kişiyi geçip, 12254 oldu. Bunnarın içindä Gagauziyada 979 kişi (8%). İnsan sayısına görä bakarsak, Moldovada bir bin cana görä ulaşan sayı 0,41%, Gagauziyada sa 0,73% Son aftalar içindä koronavirus beterinä Gagauziya cendemä dönüdü da çatır-çatır yanêêr. Sade dün 35 kişidä testlar pozitiv çıktı. Bir ayın içindä Gagauziyada ulaşannarın sayısı  may 8 katına kalktı (18.05.2020 – 127 kişi, 16.06.2020 – 979 kişi). Bolnițalar dop-dolu, ilaçlamak may yok, ölennär sayısı zeedelener.TAA DERINDÄN
aaclik_kurbannari_3
Başlayıp Kirez ayın 1-dän beeri Gagauziyanın Çadır kasabasında bulunan “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu açtı onlain sezonunu, bilderer teatrunun internet resursu https://gagauz-teatr.com/. Nicä açıkladı teatrunun direktoru Mihail KONSTANTİNOV onlain sistemasına geçmesinin sebepi – Moldovada hem Gagauziyada koronavirus durumun keskinneşmesi. Onuştan spektakliri var nicä siiretmää teatrunun youtube kanalında: Dionis Tanasoglu adına gagauz Milli teatrusu. Büünkü günädän oynanadı 5 spektakli: 01.06.2020 günü – “İki potmarcık”, pyesanın avtoru hem rejisöru – İon POPESKU; 07.06.2020 günü – “Kıvrak evcäz”, pyesanın rejisöru – Mihail KONSTANTİNOV; 07.06.2020 günü – “Dokuzuncu Tümen” (Dede Korkut), pyesanın avtoru hemTAA DERINDÄN
Zanet_İvanna_90

2020.06.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

İvanna Dimitrievna ZANET 90 yaşında

Kürez ayın (iyün) 15-dä tamamnadı 90 yaşını kongazlıyka İvanna Dimitrievna ZANET, gazetamızın baş redaktorumuzun Todur ZANETin anası. Candan-ürektän kutêêrız Canabinizi İvanna Dimitrievna bu gözäl yıldönümünnän. Allaa versin Sizä saalık, uzun ömür, raatlık hem da taa çok-çok sevinmelik. İvanna Dimitrievna, saa olasınız, ani varsınız hem ne mutlu canınıza, ani bölä büük bir günä etiştiniz. İvanna Dimitrievna ZANET duudu, büüdü hem yaşêêr Kongaz küüyündä, dört ollun hem bir kızın anası. Büünkü gündä Canabisindä var 13 unuka hem unuçka, 15 praunuk hem parunuçka. Saalık Allaa versin, İvanna Dimitrievna! “Ana Sözü” redakțiyasıTAA DERINDÄN
covid_15.06.2020

2020.06.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu

15.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 11740; ölennerin sayısı – 406; alışannarın sayısı – 6623. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 938: Çadır rayonu – 444; Komrat rayonu – 362; Valkaneş rayonu – 132. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 4885; karı kulluu – 6855 (gebä karılar – 107).TAA DERINDÄN
ateş_1

2020.06.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyada COVID-19 iki katına patladı

(Gagauziyada COVID-19 cendemin göbää Komrada kaydı) 11.06.2020. Moldovada bir gündä COVID-19 –za 1802 test yapıldı. Onnardan 406 pozitiv çıktı. Bunnarın içindän 18,2% Gagauziyadan – 74 kişi. Gagauziyada hepsi ulaşannarın sayısı 770 kişi oldu. Rayonnara görä Çadır – 389 (+18), Komrat – 257 (+39), Valkaneş – 128 (+17). İnsan sayısına görä koronvirusa ulaşmada Gagauziya Moldovada 1-ci eri tutêr – şindi bir bin cana ulaşan sayı 0,55%. Bütün Moldova (3 000 000 insan): 11.06.2020 günü ulaşannar – 406, bir bin cana görä ulaşan Kişinev kasabası (850 000 insan): 03.06.2020 günü ulaşannar – 95,TAA DERINDÄN
yaschuk
Bitki üç günün içindä koronavirus beterinä Gagauziyada taa 6 kişi öldü. Onnarın aslı diagnozları: şeker hastalıı, rak, davleniye, ürek problemaları, ama vraçlar hepsinä bir ölüm sebepi koyulêr – koronavirus. Kirez ayın (iyün) 9-da raametli oldu Çadır kasabasının 1-ci uşaklar hem gençlär şkulasının direktor yardımcısı Vasiliy YAŞÇUK, 63 yaşında. Kirez ayın (iyün) 9-da raametli oldu Komrat “Su-Kanal” kuruluşun direktoru Vera GAGAUZ Kalan ölennerin arasında insannar Çadırdan, Komrattan, Kıpçaktan, Kongazdan.TAA DERINDÄN
covid_11.06.2020

2020.06.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu

  11.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 10321; ölennerin sayısı – 371; alışannarın sayısı – 5930. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 743: Çadır rayonu – 376; Komrat rayonu – 250; Valkaneş rayonu – 117.TAA DERINDÄN
İulian_DSC_8138

2020.06.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Koronavirus arhimandrit İULİANı aramızdan aldı

Komrattan geldi haber, ani 08.06.2020 günü raametli oldu Komrat İoan Vatizedici klisesinin duhovnii arhimandrit İULİAN (BONDAR). Nicä açıkladılar klisä adamnarı, arhimandrit İULİANda varmış problema solumaklan, ani çekilärmiş hasta üreendän. Arhimandrit İULİAN bizimnän bilä durdu Gagauziyanın kurulma temelindä. Çok erlerdä Gagauziyanın kaavileşmesi için yardımcı oldu. Ofițial açıklamalara görä arhimandrit İULİAN ölmüş koronavirustan, ani urmuş onun başka hastalıklarına. Topracıı ilin olsun!TAA DERINDÄN