Tum mesajlar Ana Sözü

Samarkand (0)
Ceviz ayın (sentäbri) 25-30 günneri arasında Uzbekistanın Samarkand kasabasında geçti “XII-ci Halklararası “Sharq Taronaları” muzıka Festivali”, angısında pay aldılar 75 devlettän 350-dän zeedä artistlar hem muzıkantlar. Festival çerçevesindä Uzbekistanın Milli Konservatoriyası tarafından hazırlandı hem yapıldı bir bilim-praktika konferențiyası da. Hep o günnerdä Samarkandta UNESCO da kendi konferențiyasını yaptı. Festivalin ana sıraları Samarkand Registon meydanında yapıldı. Başladı onnar Ceviz ayın (sentäbri) 26-da ofițial açılıştan, angısını yaptı Uzbekistan Prezidentı Şavkat MİRZİÖEV. Sora da Festivalä katılannara danıştı UNESCO başkanı Adre AJULE (Audrey AZOULAY). Festivalin açılışı ilerledi büük bir konțertlan hem başarıldı feyerverklan. CevizTAA DERINDÄN
zanet_lıtey (4)

2019.09.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada hem Gagauziyada eni üürenmäk yılı başladı

Ceviz ayın 2-dä Moldovada hem Gagauziyada şkolacılara deyni yortulu lineykalarlan eni üürenmäk yılı başladı, neredä uşakların, üüredicilerin, anaların bobaların önnerindä devlet hem iş adamnarı, yazıcılar, ana-boba komitetların başları kutlama nasaatları tuttular hem şkolalara baaşışlar getirdilär. Kongaz Todur ZANET lițeyindä eni üürenmäk yılı başladı 498 uşaa deyni. Yortulu lineykada ilkin uşaklara kutlama sözünnän danıştı lițeyin direktoru Marya ÇEBANOVA. Sora, biri-biri ardı söz alarak, lineykada bulunannara danıştılar hem şkolaya baaşış verdilär Moldova parlamentın deputatı Aleksandr SUHODOLSKİY (baaşladı noutbuk, printer hem ekran), Kongaz küüyün primarı Mihail ESİR (baaşladı magnitli tafta), Akademik Todur ZANETTAA DERINDÄN
Yaşlilar_maşina (1)

2019.09.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyanın yaşlılar Sovetinä TİKAdan eni maşina

Ceviz ayın (sentäbri) 2-dä Gagauziya Başkannıı hem Halk Topluşu Binasının önündä Gagauziyanın yaşlılar Sovetinä Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Başkannıı eni bir maşina baaşldadı. Bu maşinanın baaşlanması için karar alındı Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın Canavar ayın (oktäbri) 17-18 günnerindä Moldovaya ofițial vizitı çerçevesindä Canavar ayın (oktäbri) 18-dä Gagauziyaya gelmesindä. Gagauziyanın yaşlılar Sovetinä maşinanın baaşlanma sırasında Türkiye tarafından pay aldılar Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Başkan yardımcısı Birol ÇETİN hem TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU.TAA DERINDÄN
kiriyet_1 (2)

2019.09.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

TİKA yardımınnan Kiriyettä Kultura Binası enilendi

Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Başkannıın para yardımınnan Ceviz ayın (sentäbri) 2-dä Kiriyet küüyündä, büük bir remonttan sora, açıldı enilenmiş hem donaklanmış Kultura Binası. Bu proekt başladıldı Kiriyet küüyündän Gagauziya Halk Topluşu deputatı Mihail JELEZOGLUnun hem Kiriyet küüyün primarın Valentina KAYKInın yardım için TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLUya danışmasınnan. Kultura Binasının ofițial açılışında pay aldılar Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Başkan yardımcısı Birol ÇETİN, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, angılarını küülülär tuz-ekmelän karşladılar. Binanın açılış şiridini kestiktänTAA DERINDÄN
Ana_Sozu_15_16_2019
Harman ayın (avgust) 23-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Harman ayın (avgust) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar:  “31 yıl geeri çıktı “Ana Sözü”n ilk nomeri”, “Gagauz Respublikasının 29-cu yıldönümü”, “Becerikliklän aylaşmak – bu cömertlik yapmaa bir iş!”, “Başkan İrina VLAH eminä getirildi”, “Bayburt Dedä KORKUT 25. Halklararası kultura hem incäzanaat Salonu”, “Gagauz dilin ilerlemesinä 2019-cu yılda 5 milion ley verilecek”, “Gagauz türküsü” festivali kendi köklerinä döndü”, “Kızıl Ay” kuruluşundan “Kurban Bayram” yardımı” h.t.b. 2019-cu yılın Harman ayın (avgust) nomerın PDFı burada: http://anasozu.com/wp-content/uploads/2019/06/Ana_Sozu_15_16_2019.pdf http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/TAA DERINDÄN
Beceriklik_paylaşma (7)

2019.08.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Becerikliklän paylaşmak – bu cömertlik bir iş!

TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) Başkannıı hazırladı bir programa, angısına görä, gençlärlän ilişkilik kurmaa hem becerikliklän paylaşmaa deyni, Türkiyedä 500 studentı 35 devletä yolladı. Bu devletlär TİKAnın yapttıı çalışmaları erlerdä bulunêrlar: Afrikada, Aziyada, Orta Douda, Üülen Amerikada. Bu programayı aslıya çıkarmaa deyni TİKAya yardımda bulundular Türk Hava Yolları (biletlär sponsoru), Anadolu Ajansı, TRT hem YTB (Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar) Başkannıı. Bu 500 studentın arasından 16 kişi (taa çoyu medițina uurunda üürenerlär) bir aftaya kadar Gagauziyaya geldi. Studentların Moldova topraanda bulunmaları başladı Türkiye Kişinev Büükelçiliinä, TİKA Kişinev ofisinä hemTAA DERINDÄN
Yakup_Omeroglu_1

2019.08.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

KUTLÊÊRIZ: Yakup ÖMEROĞLU akademik oldu

Türk Dünnääsının literaturasını birleştirän hem Türk Dünnääsının  birleşmesinä izmet edän Türkiyedän yazaıcı, AYB (Avrasya Yazarlar Birlii) Genel Başkanı hem dostumuz Dr. Yakup ÖMEROĞLU Parij kasabasında bulunan Evropa Birliin İncäzanaat hem Literatura Akademiyasının akademii oldu. Yakup ÖMEROĞLU, Türkiyenin Çankırı kasabasında 1966-ci yılda duudu. Yazıcı, gazeteci, bilimnär doktoru, kultura adamı, Türkiyenin Üzüncü Yıl Universitetında üüredicilär azası, Türk Respublikalarınnan ekonomika ilişkilerindän sorumnu Başbakanın başkonsultantın danışmanı,  Türk-Kazak Ahmet Yesevi Universitetında kultura Upravleniyasında işledi. Türkiyenin çiftçilik hem küü işleri minestirliindä konsultant oldu. 2002-ci yılından beeri Türkiye Gazi Universitetın üüredicilär azası. 2006-cı yılda Türk dünnääsından yazıcılarıTAA DERINDÄN
bayburt_Dede_Korkut (4)

2019.08.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bayburt Dedä KORKUT 25. Halklararası kultura hem incäzanaat Salonu

2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 22-28 günnerindä Türkiye Respublikasının Bayburt kasabasında hem dolay küülerindä geçti “Bayburt Dedä KORKUT 25. Halklararası kultura hem incäzanaat Salonu”. Bu Salon, gagauzları da içinä alan bütün türk dünnäsından insannarı hem milletlerimizin dostlarını, bir aftaya büük hem gözäl bir yortulu sırasıya topladı. Eridir urgulamaa, ani ev saabilerindän Bayburt valilii (gubernatorluu) hem Bayburt belediyesindän (primariyası) Salonun hazırlamasında pay aldılar hem katkıda bulundular Türkiyenin kultura hem turizma ministerlii, TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıı), TÜRKSOY hem TÜRKSAV (Türk dünnääsı yazıcılar hem zanaatçılar vakfı). Salonun bölä uzun hemTAA DERINDÄN
gagauz_Respublikasi_miting

2019.08.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauz Respublikasının 29-cu yıldönümü

1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da kendisinin Üstolan Syezdında gagauz halkı kurdu Gagauz Respublikasını. Büün o Büük günün 29 yılı tamamnanêr. Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSAnın izininä görä Gagauz Respublikasının kurulmasının 29-cu yıldönümü 2019-cu yılın Harman ayın (avgust) 19-da bölä bakılacek: Saat 10:00 – Komrat Kultura Binasının önündä duhovoy orkestranın konțertı başlayacek. Saat 10:30 – Gagauziyanın öndercileri, GHT deputatları, musaafirlär hem hepsi isteyennär “Şan Aleya”sına çiçek koyaceklar. Saat 11:15 – Komrat Kultura Binasında Gagauz Respublikasının 29-cu yıldönümünä adanmış yortulu toplantı başlayacek. Beklener, ani toplantıda Gagauziyanın herbir küüyündän hem kasabalarındanTAA DERINDÄN
AS_ilk_nomer

2019.08.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Oldu 31 yıl nicä çıktı “Ana Sözü”n ilk nomeri

31 yıl geeri, 1988-ci yılın Harman ayın (avgust) 14-dä, dünneyä geldi gagauzların seftä hem tek “Ana Sözu” gazetasının ilk nomeri hem büünkü günädän da tipardan çıktı artıkn 729 nomeri. Bu uzun yolda “Ana Sözu” hiç durmamayca izmet eder GAGAUZ Halkımıza hem GAGAUZLAA, ana dilimizä hem literaturamıza, devletliimizä hem istoriyamıza, kulturamıza ham incäzanatımıza. “Ana Sözu” gazetası – o tek gazeta, ani GAGAUZLARI türk dünnäsına, TÜRK DÜNNÄSINI da gagauzlara annadêr. Yaşasın “Ana sözu” gazetamız hem onunnan Gagauzlarlan Gagauzluk yaşasın!TAA DERINDÄN