Tum mesajlar Ana Sözü

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kırım ayın (dekabri) 18-dä Komrat Regional bibliotekasında oldu prezentațiya “Köklenmiş duygular” literatura kiyadına, angısının avtorları Galina SİRKELİ hem Aleksandra MARİNOVA oldular. Bu iki insan Komrat “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecında gagauz dilindä hem literaturasında üüredici olarak işleerlär hem, kendi bilgilerini peetlerä, prozaya hem dramaturgiyaya aktarıp, bu kiyadı hazırladılar. Prezentațiyada pay aldılar kolecın üürencileri, kiyadın avtorları, kiyadın redaktoru Mariya TANASOVİÇ, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA , “Pontos” basım evin direktoru Marçela MARDARE, kiyadın baş sözünün avtoru akademik hem yazıcı Todur ZANET, “Vesti Gagauzii” gazetanın redaktoru Alla BÜK. Götürdü prezentațiyayı Regional bibliotekasının direktoruTAA DERINDÄN
dodon_vizit

2019.12.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldova Prezidentı Türkiyeyä ofițial vizitlan yollandı

Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın teklifinä görä Moldova Prezidentı İgor DODON Türkiye Respublikasına bir delegațiya başında ofițial vizit yapêr. Delegațiyada bulunêrlar Moldova Premyer-ministrusu İon KİKU, Parlament başı yardımcısı Vlad BATRINÇA, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, ministrular hem başka ofițial insannar. Vizit programasında var Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANnan hem Türkiye parlamentın Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOPlan buluşmaklar hem da ministruların ikili görüşmeleri. Vizit zamanında Moldova Prezidentı başkannık edecek Moldova-Türkiye arasında strategiyalı işbirlii Sovetin birinci toplantısında, bildirer presedinte.md saytı.TAA DERINDÄN
Gagauziya_albom_prez (3)
Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünä karşı Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkannıın (YTB) teklifinnän hem çalışmasınnan, Moldovada Türkiye Büükelçiliin yardımınnan hem Gagauziyanın “GAGAUZLUK” Cümne Birliin zaametinnän tipardan çıkan “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” dokumental kiyadın hem ona görä yapılan patret sergisinin prezentațiyası geçti Kırım ayın (dekabri) 22-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında oldu. Prezintațiyada pay aldılar Türkiye Parlamentın (TBMM) Türkiye-Moldova dostluk grupasının delegațiyası azaları, Türkiye Kişinev Büükelçiliin zaametçileri, Moldova Parlamentın deputatı Födor GAGAUZ, Gagauziya Halk Topluşun deputatları, Kişinev TİKA programaların Koordinatorluun zaametçileri, YTB zaametçisileri, Gagauziyanın kultura hem cümne insannarı.TAA DERINDÄN
25_ankara (0)
Türkiyenin “Gagauzlar” derneenin çalışmasınnan Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümü pek geniş bakıldı Türkiyenin Ankara hem İstanbul kasabalarında. Kırım ayın 21-dä Ankarada yapılan Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümü kutlamalarda ofițial olarak pay aldılar Türkiyedä Moldova Büükelçisi İgor BOLBOÇANU,  TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut ALTINOK, Ankara  Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan TANRIVERDİ, Belko Genel Müdürü Yusuf Ziya YAPAR, Türkiye Toplumsal Gelişim Dernään Başkanı Abdullah ULUYURT, Gagauziya Çöşmä küüyü primarı Sofya JEKOVA, Valkaneş rayonun administrațiya başı Vasilisa VELİKSAR, “Gagauzlar” dernäänTAA DERINDÄN
3_gun (5)
Kırım ayın (dekabri) 23-dä Kişinevun “Dostluk sarayı”nda, Moldova Prezidentın İgor DODONun kanadı altında, Gagauziya avtonomiyasının 25-ci yıldönümünün 3-cü kutlama günü sırası yapıldı.   Kutlama sırasında pay aldılar Moldova Respublikasının büünkü öndercileri, ministrular hem avtonomiya kurulmak zamanından Moldova devlet adamnarı. Gagauziyadan bu sırada pay aldılar Gagauziyanın büünkü öndercileri hem herbir küüdän maasuz getirilän üüredicilär hem sıradan insannar. Yortu başladı Moldova Prezidentın şan karaulun askerlerin Moldova Konstituțiyasını hem Gagauziyanın Temel Kanonunu getirilmesindän. Sora insannarın önündä söz tuttular Moldova Prezidentı İgor DODON, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldova Parlamentın spikerı Zinaida GREÇANAYA, Moldova Premyer-ministrusuTAA DERINDÄN
2_gun (4)
Kırım ayın (dekabri) 22-dä Komradın Kultura Evindä toplandılar gagauz avtonomiyasının veterannarı, büünkü öndercileri hem izmetçileri, Moldovadan hem aşırıdan şannı musaafirlär, Türkiye Kişinev Büükelçisi hem başka diplomatiya misiyaların temsilcileri. Kutlama programası başladı bir dokumental kinodan, ani annadardı Gagauz Respublikasının hem  Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının kurmasınnan ilgili 25-30 yıl geeri olan işleri. Açtı toplantıyı Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA. Sora söz verildi Gagauziya Başkanına İrina VLAHa. Kendi bakışını avtonomiyaya annattılar Gagauziyanın ilk Başkanı Georgiy TABUNŞÇİK, Gagauziya Halk Topluşu ilk Başı Pötr PAŞALI, Gagauz Respublikası Üüsek Sovetin predsedateli Mihail KENDİGELÄN, Moldovanın eskiTAA DERINDÄN
Gagauziya_1_gun
Gagauziya öndercileri bildirdilär, ani Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünü pek önemni bir yortu. Onuştan, onu 3 gün bakaceklar – Kırım ayın (dekabri) 20-23 günnerindä. Kırım ayın (dekabri) 20-dä, Kişinevun “Nikolay SULAK Milli Palatası”nda büük bir yortulu sıraylan Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yıldönümünün 1-ci kutlama günü bakıldı. Kutlama programasında vardı konțert, gagauz adetlerin hem giyimnerin tanıtması, resim sergisi, şarap ikramnarı. Belliki, yortulu sıranın en büük olayı oldu Gagauziya ansamblilerin hem artistlerin konțerti. Konțerttä pay aldılar Semön POMETKO adına “Düz Ava” ansamblisi (önderci Tatyana ŞÇOGOLEVA) hem onun artistleri, Kongaz küüyün “AltınTAA DERINDÄN
Ana_Sozu_23_24.2019
Kırım ayın (dekabri) 20-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Kırım ayın (dekabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauziya (Gagauz Yeri) 25 yaşında!”, “Türkiye Büükelçisinin kutlama mesajı”, “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)”, “Gagauz avtonomiyasına çalılı hem tikenni yol”, “Gagauziyanın 25-ci yıldönümünü 3 gün bakaceklar”, “Caltayda yapaaya enidän dokunmak”, “İilik yapmak paneerında Moldovada Türkiye Büükelçiliin en büük katkısı oldu” h.t.b. 2019-cu yılın Kırım ayın (dekabri) nomerın PDFı burada: http://anasozu.com/wp-content/uploads/2019/12/Ana_Sozu_23_24.2019.pdf http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/TAA DERINDÄN
invest_forum (1)_1
Saygıdeğer Gagauz kardeşlerim, Gagauz Yeri Özerklik Kanunu’nun Moldova Parlamentosu’nda kabul edilmesinin 25. yıldönümü münasebetiyle, sizleri en içten duygularımla kutlarım. 1994 yılında barışçı bir şekilde kazanılan özerkliği tarihi nitelikte bir demokrasi ve medeniyet örneği olarak görmekteyim. Kardeşçe, omuz omuza yaşamayı seçen Moldova ve Gagauz halklarının bu kararı takdiri hak etmektedir. 1994 yılında dilini ve kültürünü bilmeyi ve yaşatmayı seçen, bugüne kadar bu uğurda çalışan siz kardeşlerimi ve bu farklılığı bir değer olarak gören, geleceğe sizlerle birlikte yürümeyi seçen Moldovalı dostlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, kardeşlerinin, huzur, güven ve refah içinde kalkınmasınaTAA DERINDÄN
coperta_zanet_TIPO_9_dec
Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünä karşı tipardan çıktı dokumental kiyat “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)”. Bu dokumental kiyat oldu bir ortak proekt, angısı yapıldı Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkannıın (YTB) teklifinnän hem çalışmasınnan, Moldovada Türkiye Büükelçiliin yardımınnan hem Gagauziyanın “GAGAUZLUK” Cümne Birliin zaametinnän. Kiyadı “İi sözlän” hayırladı Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkanı Abdullah EREN. “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” kiyadın sayfalarında patretlerdän hem ozamankı gazetaların statyalarından annadılêr XX-ci azirin yıllarında olan olaylar için, angıları getirdilär ilktän “Moldaviya SSRın içindä Gagauz Avtonom Sovet SoțialistTAA DERINDÄN