Tum mesajlar Ana Sözü

gagauzluk (5)
(“GAGAUZLUK: Kultura. Ruh. Adetlär”  folklor hem bilim ențiklopediyasına 10 yıl) 2010-cu yılda Gagauz kulturasını aaraştırma hem açıklama bilimi uurunda pek büük hem önemni bir iş oldu, tipardan çıktı gagauz kulturasının en zengin ențiklopediyası – “GAGAUZLUK: Kultura. Ruh. Adetlär” kiyadı, angısını hazırladı Akademik, poet, yazıcı, dramaturg, araştırmacı, folklorcu, rejisör, sţenarist, publiţist, çeviici, “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru, “Gagauzluk” cümne Birliin başı, Gagauz Milli Gimnanın avtoru Todur ZANET. Büün, paalı okuycularımız, Canabisinnän bu konuda konuşmamızı önünüzä süreriz. Bay Todur, Valentin MOŞKOVun “Gagauzı Benderskogo Uezda (Etnografiçeskie oçerki i materialı)” kiyadından sora, sizin “GAGAUZLUK:TAA DERINDÄN
izrail_yardım

2020.12.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

İzrail Büükelçiliindän Gagauziyaya yardım

Koronaviruslan düüşmäk sebepinnän, Kırım ayın (dekabrş) 28-dä Moldova Raspublikasında İzrail Büükelçilii yolladı Gagauziyanın Komrat regional bolnițasına medițina yardımı. Yardımda var halatlar, maskalar, eldivennär, sanitayzerlar hem bir da kompyuter. Yardımı getirdi Moldova çıfıtlar Birliinin predselateli Aleksandr BOLİNKİS, angısı bildirdi, ani bu artık beşinci er, nereyi onnar yardım vererlär. Foto: gagauzinfo.mdTAA DERINDÄN
Mehmet_Âkif_Ersoy_

2020.12.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Mehmet Akif ERSOY ölümünün 84-cü yılına

Kırım ayın (dekabrş) 27-dä tamamnandı 84 yıl, nicä raametli oldu Türkiyenin Milli Marşını yazan poet Mehmet Akif ERSOY (20.12.1873 – 27.12.1936). Bu yaslı günü Türkiyedä geniş baktılar. Ayırıca, TİKAnın zaametlerinnän, anma sıraları Balkan devletlerindä da oldu. Bu sıralar için haberleri buradan bakabilirsiniz: http://yenibalkan.com/tr/gundem/milli-sair-akif-rumeli-de-tika-ile-hafizalara-yaziliyor https://www.avrupaninsesi.com/milli-sair-akif-rumeli-de-tika-ile-hafizalara-yaziliyor-11949 Mehmet Akif ERSOYun topracıı ilin olsun!TAA DERINDÄN
covid_28.12.2020

2020.12.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

COVID-19: Moldovada hem Gagauziyada durum

28.12.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 141355; ölennär – 2891; alışannar – 1127404. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 4113: Çadır rayonu – 1368; Komrat rayonu – 2114; Valkaneş rayonu – 731. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 58122 (ölän – 1489); karı kulluu – 782233 (ölän – 1402); aar kalan karılar –  662.TAA DERINDÄN
aydarbek_sarmanbetov
Nicä artık bilersiniz, bu yıl Barış elçileri – “2021-ci yılın Halklararası barış literatura premiya”sının kabletti gagauz halkının büük dostu, halkımızı Kırgızistanda tanıdan büük yazıcı hem aydınnadıcı, kırgız literaturasının büünkü diri kalasii Aydarbek SARMANBETOV. Bu Canabisinin bu yılkı 11-ci halklararası ödülü oldu. Sade 2020-ci yılda Aydarbek SARMANBETOVun еaman 20 kiyadı (original, başka dillerdän çevirili hem yabancı dillerä çevirilän kiyatlar) tipardan çıktı. Onnarın birisi oldu Kırgız Respublikasının Prezidentın yanında olan Devlet dili Devlet komisiyası çıkardıı “КАРАЖОРГО, АКБОЗАТ” adlı kiyat, neredä, bir kapak altında, neredä verili Canabisinin kırgız dilinä  çevirdii türk dünnäsının türk milletlerinTAA DERINDÄN
Barıs_elcileri
Eni yıla karşı “Barışçıların baamsız Büükelçilii” Halklararası Merkezi (Germaniya, Halklararası jürinin predsedateli Dr. H-J. Wilhelm; “Klas’s Arts Center San Francisco” Halklararası Art-Merkezi (ABD, San Francisco); “Pegas Köprüsü”/ Pegasus Brücke FBG hem “Barış Forumu» (Germaniya, Frankfurt-Berlin, jüri azaları –Jochen Schmija, Gudrun Karpen) açıkladılar Barış elçilerin adlarını  – “2021-ci yılın Halklararası barış literatura premiya”sının saabilerini. Ödülä bütün dünnäädan teklif edildi 500 kişidän zeedä kultura insannarın adları. Bu ödül veriler türlü memleketlerdän anılmış yazıcılara, resimcilerä, çeviricilerä, bilgiçlerä, cümne insannarına literatura, resimcilik, halklararası hem cümne uurunda büük faydalı çalışmaları için, angılarının üüsek ruhlu yaratmaları,TAA DERINDÄN
kaskarlı_mahmut_afişa_1
AYB (Avrasya Yazarlar Birlii) hem TÜRKSOY (Halklararası Türk Kultura Kuruluşu) işbirliindä düzennenän VI-cı Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasının sonuçları belli oldu. VI-cı Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasınında: 1-ci ödül – Nariman  ABDÜLRAHMANLI, “Harabe Altında Hatıralar adlı” yaratmasınnan (Azerbaycan); 2-ci ödül – Arzu TOPRAK, “Dünyanın Kıyısında” yaratmasınnan (Türkiye); 3-cü ödül – Kemal BEYATLI, “Aşkın Bilinmez Hali” yaratmasınnan (Türkmeneli, Irak); Mansiyon ödül – Abubakir KAİRAN, “Kar Kızı İle Gölge Adam” yaratmasınnan (Türkmeneli, Irak). Bu yıl Avrasya Yazarlar Birlii hem TÜRKSOY işbirliindä düzennenän Azerbaycan, Başkurdistan (RF), Çuvaşistan (RF), Gaguziya (Moldova), Hakasiya (RF), Karaçay (RF), Kaşgayi-İran, Kazakistan,  Kırgızistan,TAA DERINDÄN
Gagauziya_Prokuraturasi

2020.12.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

25 yıl Zakonun korumasında!

Kırım ayın (dekabri) 26-da Gaguziya (Gagauz Yeri) Avtonom-teritorial Bölgesinin (ATB) Prokuraturasının kurulmasının 25-ci yıldonümü bakılêr. Bir şüpesiz, ani Gaguziya Prokuraturasının peydalanmasına hak bazası oldu 23.12.1994 günü Moldova Parlamentın tarafından kabledilän “Gagauziya (Gagauz Yeri) ayırı yuridik statusu için” Zakonu temel kuran norma aktı. Ama genä da, Gaguziya (Gagauz Yeri) Prokuraturasının kurulma günü sayılêr Kırım ayın (dekabri) 26-sı, zerä o zaman Moldova Parlamentı kabletti № 700-XII Kararı, angısına görä Moldova Respublikasının içinä alındı Gaguziya Prokuraturası! 25 yıl Zakonun korumasında! Asirin bir çiireendä Gaguziya Prokuraturası gösterdi diil salt kendisinin önemniliini hem var olmasının lääzımnıını,TAA DERINDÄN
vlah_kusulu_sanduya

2020.12.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Sanmayın, ani bu sadä bir karının öbürünä küsüsü!

Kırım ayın (dekabri) 24-dä olan Moldovanın eni seçilän Prezidentın, Romıniya vatandaşı hem romın dilindä lafedän, Maya SANDUnun inagurațiyasına katılmadı Romıniyanın hem romın dilin “büük dostu” Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Bilersiniz, ani büünkü günädän İrina VLAH kutlamadı Maya SANDUyu onun prezident seçilmesinnän dä. Moldova vatandaşı olarak İrina VLAH var nicä ne istärsä yapsın, ama Gagauziya Başkanı olarak o lääzımdı Maya SANDUyu Moldova Prezidenti seçilmesinnän kutlasın. Ama bunu yapmadı! Sanmayın, ani bu sadä bir karının öbürünä küsüsü! Bu – İrina VLAHın tarafından uzaa gidän bir adım! Bu – İrina VLAHın Gagauziyanın yokTAA DERINDÄN
Maya_Sandu_emir_5

2020.12.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Prezident Maya SANDU emirä getirildi

Kırım ayın (dekabri) 24-dä Moldovanın eni seçilän Prezidentı Maya SANDU emirä getirildi. Emir sırası oldu Moldovanın Respublika Sarayında, Moldova Parlamentının hem Konstituțiya Sudun ortak toplantısında, neredä pay aldılar toplantıya buyur edilän Moldovanın eski prezidentları, diplomatlar, politika, din hem kultura insannarı. İnagurațiya sözündä eni Prezident Maya SANDU kendisinin keezi olan birkaç uuru açıkladı. Onnarın arasında Evropaya integrațiya yapmaa, oligarhları ahıra koymaa, hırsızları kapana kapamaa, insannara islää yaşamak vermää, bütün halkın prezidenti olarak, azınnıkları arkaya almaa. Kendi sözündä, romıncadan rusçaya, ukrayıncaya hem gagauzçaya hem bulgarcaya geçip, birkaç cümläylän danıştı burada yaşayan ruslara, ukrayınnara. GagauzTAA DERINDÄN