Tum mesajlar Ana Sözü

kizil_ay (4)

2019.08.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye “Kızıl Ay” kuruluşundan “Kurban Bayram” yardımı

Harman ayın (avgust) 12-dä, musulman dünnääsının “Kurban Bayram” günnerindä, Türkiye “Kızıl Ay” kuruluşu, Türkiye Kişinev Büükelçiliin hem TİKA çalışmalarınnan, Gagauziyanın hem Moldovanın fıkaara aylelerinä hem kusurlu uşaklarına 550 paket taazä yahnı Kurban yardımı yaptı. Bu paketların 250 taanesi verildi Kişinev primariyasının “Uşakların haklarını korumak Direkțiyası”na girän kusurlu hem üüsüz uşaklara bakan kuruluşlara. Burada paketleri vermäk sırasında pay aldılar Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye Kişinev Büükelçiliin diplomatları hem Türkiye “Kızıl Ay” volontörları. Kişinev Primariyasının “Uşakların haklarını korumak Direkțiyası”nın başı Luçia KAÇUK uşakların adından şükür etti bu pek faydalı hem lääzımnıTAA DERINDÄN
resimci_simpoziumu
Harman ayın (avgust) 5-dä Gagauziyanın Çadır kasabasının rayon administrațiya binasında açıldı 10 günnük sıradakı halklararası resimcilär simpoziumu – «Грани искусства». Simpoziumu hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası hem ona katkıda bulundular Çadır kasabasının rayon administrațiyası, Çadır kasabasının primariyası hem “Gagauz-Art” Cümne Birlii. Simpoziumun açılışında katılannara nasaatlarlan danıştılar Çadır kasabasının rayon administrațiya başı Valentin KARA, Çadır kasabasının primarı, Anatoliy TOPAL, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının geçici başı Marina SEMENOVA hem başkaları. Sıradakı «Грани искусства» halklararası resimcilär simpoziumunda erindeki (Moldova, Gagauziya, Pridnestrovye) resimcilerdän kaarä pay alêrlar resimcilär Azerbaycandan, Başkortostandan (RF), Kirgiziyadan, TürkiyedänTAA DERINDÄN
gagauz_dili

2019.08.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauz dilin ilerlemesinä 2019-cu yılda 5 milion ley verilecek

2018-ci yılın Canavar ayın 16-da Gagauziya Halk Topluşu kabletti “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” («О расширении сферы применения гагаузского языка») Zakonu. Bu Zakonu hazırladılar GHT deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem Mihail JELEZOGLU. Şindi da, Orak ayın (iyül) 30-da, kendi sıradakı toplantısında Gagauziya Halk Topluşu temelä aldı “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” 2019-2021 yıllarda ömürä geçirilmesi programasını. Programanın para tarafı “Gagauz dilini kurtarması Fondu”ndan alınacek. 2019-cu yılında bu iş için 5 milion ley verilecek.TAA DERINDÄN
tabunscik

2019.08.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Georgiy TABUNŞÇİK 80 yaşında

Harman ayın (avgust) 1-dä Gagauziyanın ilk başkanı Georgiy TABUNŞÇİK 80 yaşını tamamnadı. Bu yıldönümünnän Georgiy Dimitrieviç TABUNŞÇİKi kutlêêrız hem kendisinä saalık hem uzun ömür dileriz. Not. Georgiy TABUNŞÇİK duudu 1939-cu yılda Kıpçak küüyündä. Komunist hem çorbacılık sferasında çeşitli partya hem devlet erlerindä işledi: baş agronom, kolhoz predsedateli yardımcısı, kolhoz predsedateli (1962-1975); Çadır rayonun kolhozlar Sovetinin başı (1975-1979); Komunist partiyasının Komrat rayonun 1-ci sekretari (1979-1986); Modova SSRın Gosplan predsedatelin yardımcısı (1987-1990) hem başka. Georgiy TABUNŞÇİK 1995-1999 hem 2002-2006 yıllarında Gagauziya Başkanı oldu.TAA DERINDÄN
GRTya_borc

2019.07.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

GRT dolayında genä ateşi kızıştırêrlar

itki iki aftanın içindä Gagauziyanın eski Başkanı İrina VLAH türlü açıklamalarında “Gagauziya Radio hem Televideniya” (GRT) Cümne Kompaniyasında işleri kötüleer hem isteer, ani GRTnın öndercileri hem Gözledici Soveti kuvettän atılsınnar. Bu kötülemektä en çok dalga, maamilä surat, o, ani GRT işçilerinä vakıdında zarplata ödenmärmiş. Ama zarplatanın ödenmemesindä Başkanın önderciliindä bulunan İspolkomun kabaatı da var. Bu konuylan ilgili GRT geçici başı Vitaliy GAYDARCI GRTnın saytında açıkladı, ani zarplatanın verilmemä sebepi Gagauziya İspolkomun bu Cümne Kompaniya 532 bin ley borcu (bak: http://grt.md/news/2019/07/08/%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b/). Aşaada GRT saytından bu konuylan ilgili yazıyı (rusça) hem yapılanTAA DERINDÄN
kaldirilmalar_cadir (3)

2019.07.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Sibirä hem Kazahstana kaldırılmanın 70-ci kara yılı

Orak ayın 6-da Moldova hem Gagauziya, yaşlan gözlerindä, andı o kara günü, açan 1949-cu yılın Orak ayın (iyül) 6-da bir gecedä Sibirä hem Kazahstanın kırlarına kaldırıldı 35050 insan (9745 adam, 13924 karı hem 11381 uşak). Ama istoriklerin çoyu sayêrlar, ani kaldırılan insannarın sayısı 40 bini aşêr. Sayılêr, ani bütün Gagauziyadan politikalı represiyaların altına düştü 4 binä yakın insan (haliz insan sayısı büünkü gündä da diil belli). Büünkü gündä hepsi kaldırılan insannardan respublikada yaşêêr yaklaşık 7 bin kişi. Gagauziyada bu gün, nicä da artık 17 yıl sıravardı, Çadırdakı “Dooruluk” cümne kuruluşu tarafındanTAA DERINDÄN
Kongresin_emblemasi

2019.07.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Bizdän Bütündünnä gagauzların bir Kongresi çalındı

Başlayıp 2006-cı yıldan beeri, 2012-ci yıladan Gagauziyada 3 yıl aşırı Bütündünnä gagauzların Kongresleri olardı: I-ci Kongres – 2006-cı yılın Orak ayın (iyül) 20-21 günnerindä oldu; II-ci Kongres – 2009-cu yılın Harman ayın (avgust) 18-19 günnerindä oldu; III-cü Kongres – 2012-ci yılın Kasım ayın (noyabri) 2-3 günnerindä oldu. Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi lääzımdı olsun 2015-ci yılın Kasım günnerindä. Ama, 2015-ci yılın Baba Marta ayın 22-dän seçilän Gagauziya Başkanı hem öndercileri, maamilä surat türlü sebeplär bulup hem üç kerä Kongresin datasını diiştirip, bu adeti bozdular. Son-sonunda IV-cü Kongresi zorlan 2017-ci yılın HederlezTAA DERINDÄN
baskanin_emin_vermesi (6)

2019.07.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Başkan İrina VLAH eminä getirildi

2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 19-da, Gagauziyanın eni seçilän Başkanı İrina VLAHın emin vermesinnän ilgili olarak, Komrat kasabasının baş meydanında Gagauziya Halk Topluşun (GHT) maasuz ofiţial toplantısı oldu. Bu yortulu sırada pay aldılar üüsek musaafirlär:  Moldova Prezidentı İgor DODON, Moldova Parlamentın spikerı Zinaida GREÇANAYAn, Moldova premier-ministrusu Maya SANDU, Moldova Mitropolitı VLADİMİR, Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisin Gürol SÖKMENSÜER hem Moldovada başka devletlerin Büükelçileri, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU hem başka misiyaların temsilcileri, yabancılıktan musaafirlär. Emin vermäk sırasınnan ilgili Gagauziya Halk Topluşun maasuz ofiţialTAA DERINDÄN
irina_vlah_1

2019.07.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Seçilän Başkan Orak ayın 19-da emin verecek

Orak ayın (iyül) 12-dä Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA imzaladı bir izin kiyadını, angısına görä, Gagauziyanın eni seçilän Başkanı İrina VLAHın emin vermesinnän ilgili olarak, 2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 19-da saat 19:00-da Gagauziya Halk Topluşun maasuz ofiţial toplantısı yapılacek. Açıklandı ani  Başkanın emin vermesi sırası olacek Komrat kasabasının baş meydanında. Sıraya beklener Moldova Prezidentın İgor DODONun, Moldova Parlamentın spikerın Zinaida GREÇANAYAnın, Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisinin Gürol SÖKMENSÜERın hem Moldovada başka devletlerin Büükelçilerin, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLUnun hem başka misiyalarınTAA DERINDÄN
Ana_Sozu_13_14_2019
Orak ayın (iyül) 18-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Orak ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar:  “Seçilän Başkan Orak ayın 19-da emin verecek”, “Sibirä hem Kazahstana gagauzların zorlan kaldırılmasının 70-ci kara yılı”, “Orak ayın (iyül) 15-dä Türkiyedä bakılêr “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” yortusu”, “Gagauziya Başkanı seçimneri: kavgalar, ön kararlar hem sudlar”, “Gürol SÖKMENSÜER: “Türkiye FETÖ teror örgütüyle mücadelesine devam edecektir”, “GRT dolayında enidän ateşi kızıştırêrlar”, “T.C. Kişinev Büükelçiliindä basım toplantısı hem reçepțiya”, “Gagauziyada Türkiyenin “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” h.t.b. 2019-cu yılın Orak ayın (iyül) nomerın PDFıTAA DERINDÄN