Tum mesajlar Ana Sözü

gureşçiler_belgradta

2020.12.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Güreşçilerimimiz Bayraamızı üüsek tutêrlar

Kırım ayın (dekabri) 12-18 günneri arası Serbiyanın baş kasabasında Belgradta oldu serbest güreştä Dünnää Kuboo, angısında, Moldova Respublikasının komandasınnan bilä, pay aldılar Gagauziyadan güreşçilär: Nikolay GRAHMEZ, Evgeniy NEDÄLKO, Georgiy RUBAEV hem Pötr YANULOV. 92 kg kategoriyasında Dünnää Kuboon gümüş medalisini kazandı Georgiy RUBAEV, finalda taradıp Rusiyadan güreşçiya Alihan CABRAİLOVa. 86 kg kategoriyasında Dünnää Kuboon bronza medalisini kazandı Pötr YANULOV, 3-cü er için güreştä enseyip İndiyadan güreşçiyi Dipaka PENİYAyı. 74 kg kategoriyasında güreşän Evgeniy NEDÄLKO, taa ilk güreştä tarattı Romıniyadan güreşçiya da birtaan yarışlara katılamadı. 65 kg kategoriyasında 4-cü eri aldıTAA DERINDÄN
gagauziya_yazi

2020.12.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyanın 26-cı yıldönümü

Kırım ayın (dekabri) 23-dä tamamnandı 26 yıl, nicä Moldova Respublikası Parlamentı kabletti “Gagauziya (Gagauz Yeri) ayırı yuridik statusu için” Zakonu da kuruldu Gagauziya avtonomiyası. Yaşasın Gagauziya!TAA DERINDÄN
Ana_Sozu_23_24.2020
Kırım ayın (dekabri) 19-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2020-ci yılın Kırım ayın (dekabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar“Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisinin “Eni Yıl kutlaması”, “Aklımızda tutalım kimiz biz hem neredän çekiler köklerimiz”, ““Spravitsä edämediinän” devlet dili hemen romın dili oldu”, “Gagauziyanın 26-cı yıldönümü”, “Beş yıldan sora yımırta ilktän 1/2, sora da 2/3 yımırtlanıldı”, “Bakalım garga garganın gözünü çıkaracek mı?”, ““GAGAUZLUK: Kultura. Ruh. Adetlär”  folklor hem bilim ențiklopediyasına 10 yıl”, “Gagauzluk bitti mi – gagauzlara deyni dünnää da bitecek, kararacek!”, “Ukrayna gagauzlarına TİKAdan yardım”, “Gagauz dilin valkaneş dialektı için”,TAA DERINDÄN
HALK_TOPLUSU копия

2020.12.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

GHTya eni seçimneri 04.04.2021 gününä koyuldu

Gagauziya Halk Topluşu Kırım ayın (dekabri) 18-deki toplantısında karar alındı Halk Topluşuna eni seçimneri 2021-ci yılın Çiçek (aprel) ayın 4-dä yapmaa. Gagauziyanın zakonnarına görä, Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär lääzım olsunnar şindiki GHTnın etkililii bittii gündän üç ayın içindä. Büünkü VI-cı çaarılmalı Gagauziya Halk Topluşun etkilii biter 2021-ci yılın Büük ayın (yanvar) 20-dä.TAA DERINDÄN
popazoglu_natalya_
Kırım ayın (dekabri) 20-dä İstanbulda onlain geçän “Türkvizyon – 2020” türkü yarışmasında Ukrayna gagauz türkücüykası Natalya POPAZOGLU birinci eri aldı. Ukraynanın gagauz türkücüykası Natalya POPAZOGLU “Türkvizyon – 2020” yarışmasın kendi avtorluk türküsünü “Tikenni yol” çaldı da, jürinin kararınnan en çok bal (226) toplayıp, “Türkvizyon – 2020” türkü yarışında birinci oldu: https://www.youtube.com/watch?v=UoH_SSUM8ek Gagauziyadan gagauz türkücüykası Yuliyä ARNAUT türküylän “Kemençä” (laflar – Todur ZANET, muzıka – İlya FİLEV) irmi altı katılandan 7-ci oldu (185 bal): https://www.youtube.com/watch?v=RRMNU4N2eMo Kutluca olsun! Kutluca olsun!TAA DERINDÄN
turkvizion_simpati_

2020.12.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA ÖMÜRÜ, TÜRKÜCÜLÄR BOLUMU

Onlain Türkvizyon yarışları başladı

Yaarın, Kırım ayın (dekabri) 20-dä saat 15:00-dä Türk dünnääsında başlêêr “Türkvizyon – 2020” yarışı, neredä pay alêrlar gagauz türkücüykaları da Yulä ARNAUT (Gagauziya/Moldova) hem Natalya POPAZOGLU (Ukrayna). Şindi onnar “Sarı gelin” türküsünnän “Türkvizyon Sempati Ödülü” için yarışa girdilär hem sizin, paalı okuycularımız, https://www.turkvizyon.tv/anket/# saytında oylarınızı bekleerlär. Patretlerdä: Yulä ARNAUT (Gagauziya/Moldova); Natalya POPAZOGLU (Ukrayna).TAA DERINDÄN
cesma_ekmek_sirasi (6)

2020.12.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Ekmek – dünnä temeli!”

Gagauziyanın 26-cı yıldönümünä karşı Çeşmä küüyün Vasiliy DERKAÇın adına istoriya hem tarafı aaraştırma muzeyindä oldu paalı bir sıra –“Ekmek – dünnä temeli!”, angısını, dördüncü klasın üürencilerinnän bilä, hazırladı küü lițeyin başlangıç klaslarında üürediciykası Ekaterina Petrovna BERBER. Halizdän bu sıra lääzımdı olsun küü lițeyinin muzeyindä, zerä o yapılardı Gagauziya şkola muzeylerin temelindä kurulan Regional gösteri-konkursu çerçevesindä, ama taman bu vakıtta lițeyin muzeyindä bölä bir iş için kolaylık yoktu. Bu hiç kösteklämedi ne üürediciykayı kendisini, ne üürencileri, ne da küü muzeyin zaametçilerini. Sırada pay alan lițeyinin 4 “b” klasın üürencileri “Ekmek –TAA DERINDÄN
zanet final
Gagauziyada, Moldovada hem onnarın dışında anılmış olan akademiin, yazıcının, jurnalistın, aaraştırmacının Todur (Födor İvanoviç) ZANETin yaratma çalışmaları çok çeşitli yoldan hem kanatlarda yapılêr. Büün onu bileriz, nicä yazıcıyı, poetı, dramaturgu, çeviriciyi, rejisöru. Akademik Todur ZANETin bilim meraklıı alanı da pek geniş, onun şeremetlii hem beceriklii, gagauz istoriyasının hem kulturasının çok meraklı bölümnerini kavraması saygımızı çeker. Onun çalışmalarında ayırı bir er kaplêêr jurnalistika, neyä o energiyasını, kuvedini hem vakıdını baaşlêêr. “Ana Sözü” gazetası, angısına Todur ZANET artık may 30 yıl redaktorluk eder – gagauz dilindä çıkan tek gazetadır, angısını bilerlär hemTAA DERINDÄN
parlament_tablo

2020.12.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Yımırta ilktän 1/2, sora da 2/3 yımırtlanıldı

2020-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 3-dä Moldova Parlamentında “Şor–Soțialistlär” arasında eni kurulan ortaklık “3 zakondan gagauz paketı” Zakonnarını birinci okumakta kablettiydi (bak: http://anasozu.com/bes-yildan-sora-yimirta-yimirtlandi-ama-yarisinadan/). Şindi da, Kırım ayın (dekabri) 16-da onnar 3 zakondan ikisini ikinci okumakta kablettilär. Parlamenta 3 Zakon verildi: № 328. Законопроект о внесении поправок и дополнений в некоторые законодательные акты (Закон № 436/2006 о местном публичном управлении – статьи 1, 2, 5; № 330. Проект Закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 764-XV от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова (статьи 4, 101, 17, 18); №TAA DERINDÄN
baku_parad (4)

2020.12.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bakuda Enseyiş paradı

Kırım ayın (dekabri) 10-da Bakuda oldu Azerbaycanın Bayırlı Karabah cengindä Armeniyayı ensemesinnän ilgili 8 Kasım Enseyiş paradı. Paradta yortulu nasaatlarını yaptılar Azerbaycan Respublikası Prezidentı İlham ALİEV hem Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN. Bundan sora tribunaların önündän Azerbaycan hem Türkiye silählı kuvetlerin askerleri şan geçmesini yaptılar. Nedän sora da buradan geçirdilär Rusiyanın asker tehnikasını (tankları, raketa komlekslarını, arteleriyayı h.t.b), ani armännardan elä geçirildi hem onnara bu cengtä yardımcı olamadı. Bundan sora paradta gösterildi Azerbaycan armatasının asker tenikası, ani bu Enseyiştä kullanıldı hem bitkidä dä Azerbaycan hava kuvetleri, meydanın üstündän uçarak,TAA DERINDÄN