Tum mesajlar Ana Sözü

covid_10.06.2020
10.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 10025; ölennerin sayısı – 365; alışannarın sayısı – 5797. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 716: Çadır rayonu – 371; Komrat rayonu – 218; Valkaneş rayonu – 117. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 4140; karı kulluu – 5885 (onnarın arasından üklü olan karılar – 94 – hepsi GAGAUZİYAdan).TAA DERINDÄN
cendem_kapusu_1
Artık 4-cü gün sıravardı Gagauziyada kronavirusa ulaşannarın sayısı büüyer. Dün bu țıfra birdä 30% – Gagauziyada bir gündä ulaşannarın sayısı 45 kişi. Bu  Moldovada bir gündä hepsi ulaşannarından – 264 kişidän – 17% yapêr Şindi Gagauziyada 646 kişidä COVID-19-za test pozitiv çıktı. Gagauziya rayonnarına görä dün, 05.06.2020 günündä, ulaşannar: Çadır – 344 (+20), Komrat – 191 (+25), Valkaneş – 111 (+0). Herliim insan sayısına görä esap yaparsak, Gagauziya hep 1-ci erdä kalêr – bir bin cana ulaşan sayı 0,34%. Bundan kaarä ötöögün koronavirus baterinä 83 yaşındakı adam raametli oldu. İşlärTAA DERINDÄN
covid_07.06.2020

2020.06.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu

07.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9551; ölennerin sayısı – 335; alışannarın sayısı – 5638. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493: Çadır rayonu – 344; Komrat rayonu – 191; Valkaneş rayonu – 111. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3932; karı kulluu – 5579 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).TAA DERINDÄN
ateş_1

2020.06.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya “korona”dan cızır-bızır yanêr

İki gün sıravardı Gagauziyada kronavirusa ulaşannarın sayısı Moldovada bir gündä hepsi ulaşannarından 13% yapardı. Dün, 05.06.2020 günündä, bu țifra 15% oldu –  35 kişi (Moldovada bir 05.06.2020 günündä ulaşannar – 229). Gagauziya rayonnarına görä dün ulaşannar: Çadır – 16, Komrat – 15, Valkaneş – 4. İnsan sayısına görä esap yaparsak, koronavirusa ulaşannar sayısında Gagauziya hep 1-ci erdä kalêr – bir bin cana ulaşan sayı 0,26%.TAA DERINDÄN
covid_06.06.2020

2020.06.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu

06.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9247; ölennerin sayısı – 323; alışannarın sayısı – 5240. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493: Çadır rayonu – 315; Komrat rayonu – 167; Valkaneş rayonu – 108. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3819; karı kulluu – 5428 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).TAA DERINDÄN
ateş_1

2020.06.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

YANÊRIZ, BEY! Gagauziya COVID-19-da büün da Moldovada 1-ci erdä

04.06.2020. Moldova saalık ministerlii açıkladı, ani son 24 saatta Gagauziyada COVID-19-za testı 29 kişidä pozitiv çıktı (Çadır rayonu – 16, Komrat rayonu – 11, Valkaneş rayonu – 2) Dün Moldovada COVID-19-za 1449 test yapıldı, onnarın 223-çü pozitiv çıktı.TAA DERINDÄN
irina_vlah_skolalar_kapanmayacek_
2015-ci yılda Gagauziya Başkannarı seçimnerindä ozamankı kandidat İrina VLAH adadıydı: «Я даю обещание, что ни одна больница и школа в Гагаузии не будут закрыты» (bak: http://vlah.md/index.php?newsid=58). Ama, bezbelli, bu Gagauziyada hiç bir şkola kapanmayacek yalana döner, zerä başkannaa kandidatın hem büünkü Gagauziya Başkanı İrina VLAHın neetindä var Çeşmäküüyü gimnaziyasını, kapayıp, oradakı lițeyän birleştirmää. Gagauziya Başkannı kendisi bunu bildirmedi, ama Hederlez ayın (may) 12-deki Gagauziya İspolkomun toplantısında Gagauziya üüredicilik Upravleniyası Başı Nataliya KRİSTEVAya sölettirdi. Hem, açan gimnaziyanın kolektivı, üürencilerin analar-bobalar, Çeşmäküüyü Sovetnikleri, portä kaldırıp, çannarı düümää başladılar, İrina VLAH insannarlan buluşmaaTAA DERINDÄN
ateş_1

2020.06.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

GAGAUZİYA COVID-19-dan YANÊR: Moldovada 1-ci erä çıktık

Moldova saalık ministerlii açıkladı, ani son 24 saatta Moldovada 247 kişidä COVID-19 testı pozitiv çıktı. Onnarın arasından 32-si Gagauziyadan (Çadır rayonu – 18, Komrat rayonu – 12, Valkaneş rayonu – 2) – bu da bir gündä hepsi ulaşannarın 13%-ti. Bölä baktıynan bütün Moldova statistikasına görä Gagauziya 3-cü erdä (1-ci Kişinev, 2-ci – Balț). Ama bu diil dooru, zerä insan sayısına görä bakarsak, ozaman țifralar diișer, da haliz durum ortaya çıkınca, Gagauziya (bir bin cana görä ulaşan sayı %) 1-ci erä çıkêr. Durum da bölä: Bütün Moldova (3 000 000 insan): 03.06.2020TAA DERINDÄN
evlat_doktoru_

2020.06.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyada koronavirus hepsini haşlêêr

Gagauziyanın saalık Upravleniyasının açıklamasına görä, Gagauziyada 02.06.2020 gündä koronavirusa ulaşannarın sayısı 477. Ulaşannarın arasında: Uşaklar – 23 (Çadır rayonu – 19, Komrat rayonu – 3, Valkaneş rayonu – 1); Gebä karılır – 19 (Çadır rayonu – 15, Komrat rayonu – 4); Medițina zaametçileri – 68 (vraçlar – 18, medsestralar – 33, sanitarlar – 16, farmațevtlar – 1). Foto: facebook.com/protectiesocialaTAA DERINDÄN
cesmekuuyu_
“Genç gagauz yazıcılar Birliin” Cümne Birlii başının Alla ÇERNİOGLUnun (Alla Büük) danışmasına görä, Hederlez ayın 25-dä Çeşmäküüyü Soveti aldı karar Çeşmäküüyündä 1946-1947 yıllarda Aaçlaa kurban olannarın anması için kurmaa bir anmak kompleksı. Bu Karar için taraf oldular Çeşmäküüyü Sovetin hepsi sovetnikleri. Küüyün primarı Sofiya JEKOVA da buna yanı oldu, da istedi izin, başlamaa deyni bu memorial kompleksı için para hem başka yardımnarı toplamaa. Çeşmäküüyü Sovetin başı Pötr MACAR açıkladı, ani bu iş için var nicä kullanmaa o paraları hem malları, ani küülülär topladıydılar Ütülü küüyü tarafından küüyä bir kruça koymaaTAA DERINDÄN