Tum mesajlar Konstantin TAUŞANCI

gagauziya_yazi

2014.05.22,Konstantin TAUŞANCI TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Büük Millet Meclisi (parlament) Başkanına

Sayın Cemil Çiçek! Bendän sizä yalvarmak – afediniz bizim başkanı, o bir genç, annamaz adam, şaşırdı kendini, unuttu neredä bulunêr. O bilmeer, nasıl biz (1990-1994) avtonomiyamızı kurduk ozaman. Bizä ozaman çok zordu – Türkiye, kardaş olarak, çok yardım etti bizim eni avtonomiyamıza, eni universitetımıza. Bizim halkta eskidän var ölä söz – hayırsız adam üzünü kaybetmiş. O (başkan – nışan “AS”) bizdä master provokaţiya hem falsifikaţiya yapmaa. Bizä geçärkan (1990-1994) vardı u zamanda da provokatorlar iki halkın arasında (Moldova-Gagauziya) problema yapmaa. Siz ona (başkana – nışan “AS”) bakmayınız, o nasıl geldi,TAA DERINDÄN
duuma

2013.10.30,Konstantin TAUŞANCI TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA BOLUMU

Gagauz avtonomiyası – Ana Dilsiz avtonomiyası

Bir fakir sancısı: Bizim avtonomiyamız cümbüşä çıktı! Biz 1990-cı yıllarda koyduk kuvetleri: bizim Ana Dilimiz olsun, kendi ekonomikamız olsun, koruyalım halkımızı dünnää arasında. Ama hepsi oldu geeri dooru! “Hastalık” urdu gagauzların üstünä: ekonomika battı, kultura zoru geçirer, dilimiz kaybeler! Bölä olur mu: Ana Dilimiz okullarda okunêr nasıl yabancı dil. Bizim öndercilär bilerlär mı näbêrlar? Gagauz dili yok olarsaydı – avtonomiya silinecek! bütün halk kaybelecek! Birkaç yıl geeri buluştum bir arkadaşlan karaim milletindän. Karaim, ama kendi dilini bilmeer. Dedi: “Kim bilärdi – öldülär. Gençlär da asimiläţiya oldular. Kaybeldi halk!” O birTAA DERINDÄN