Tum mesajlar Todur Zanet

Kongresin_emblemasi
Hepsimiz bileriz, ani, başlayıp 2006-cı yıldan beeri, 3 yıl aşırı Bütündünnä gagauzların Kongresleri olardı. Sıradakı Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi lääzımdı olsun 2015-ci yılın Kasım günnerindä. Ama, 2015-ci yılın Baba Marta ayın 22-dän sora, eni seçilän Gagauziya öndercileri bu adeti bozdular: artık iki kerä bu Kongresi belertilmiş günnerdä yapmama deyni karar alêrlar. Her zaman, maamilä surat, eni sebeplär bulup: ba para yokmuş, ba Türkiyenin Prezidentı adamış gelmää Kongresä da gelämärmiş, ba Halk Topluşu şeçimneriymiş. Biz da, onnarı yınanıp, onnarın ardına gazetamızın sayfalarından halkımıza “aslı”-yalancı heber vereriz. Ba yazêrız o öndercilerin laflarından,TAA DERINDÄN
can_dalgasinda
Orak ayın (iyül) 27-dä Gagauziyada “Can Dalgasında” I-ci gagauz êstrada yarışmanın 1-ci turu geçti. Turda 21 türkücü pay aldı. Onnarın 14-dü 2-ci tura geçti. Jüri azaları (Vasilisa PETROVİÇ, İlya FİLEV, İvan LÜLENOV, Mihail KULEV, Olesä BARLADÄN) şindilik kendi sözünü söledilär. Umut ederiz, ani 2-ci (Canavar ayında olacek) turda da onnar hep bölä açık cannarlan “Can Dalgasında” I-ci gagauz êstrada yarışmanda enseyeni ayıraceklar. İnanêrız, ani o enseyän da olacek en isleesi.  İnsan da Gagauziyayı “Türkvizion-2016” yarışmasında halizdän temsil edecek. Ama… I-ci turdan sora ortada fasıl laflar gezmää başladı: KONKURS MAAMİLÄ SURATTAA DERINDÄN
tatarstan_moldovan
Gagauziya öndercilerin açıklamalarına görä Baba Marta ayın 15-17 günnerindä Rusiya Federaţiaysının Tatarstan Respublikasının baş kasabasında Kazanda Gagauz kultura Günneri geçmiş. Ama bu halizdän mi Gagauz kultura günneriydi, osa bu ad sadä göz boyama adıydı mı? İlktän bakalım ne maana taşıyêr termin “Gagauz kultura günneri”. Bu demeli bir milleti millet yapan (burada gagauzları gagauz yapan) zenginnik, başlayıp ANA DİLİNDÄN, da başarıp onun TÜRKÜLERİNNÄN, OYUNNARINNAN, HAVALARINNAN, SIRALARINNAN, ADETLERİNNÄN, GÜNNÜK HEM YORTULU GİİMNERİNNÄN, FOLKLORUNNAN, LİTERATURASINNAN hem taa çok başka önemni işlärlän, ani SADÄ BU MİLLETTÄ var. Bunnar hepsi GAGAUZLARDA da var. Belliki bunnarıTAA DERINDÄN
cumne_konferentiyasi

2015.11.26,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA, CÜMNE BOLUMU

Cümne adından alınan GRT için “cümne” kararı

Kasım ayın 25-dä Komratta “Gagauziya Radiosunun hem Televideniyasının (GRT) büünü hem gelecää” adlı tombarlak masa esabı bir toplantı oldu. Toplantıyı GRTnın Gözledici Soveti hazırladı, maamilä surat GRTnın gelecää için cümneylän lafetmää. Toplantıyı götürdü moderator Anatoliy MAVRODİ. O teklif etti, ani kendi işlemeleri için ilktän söz vermää: Gözledici Sovetin predsedatel yardımcısına Nikolay TUKANa, GRTnın predsedatelinä Anna HARLAMENKOya, GRTnın televideniye başına Stepan PİRONa, GRTnın radio başına Mariya PARFÖNOVAya. Sora da diolaga geçmää. May ölä da yapıldı, ama radionun işlemesi için birisi işidämedi. Susaraktan bu soruşu geçtilär. Tombarlak masada lääzımdı radionun başı, yadaTAA DERINDÄN
volonterlar

2015.10.25,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA, CÜMNE BOLUMU

Ozaman bizi dizçä koyamadılar

1990-cı yılın Canavar ayın (oktäbri) 25-29 günneri arası bizi, gagauzları, savaştılar, dizçä koyup, yok etmää bu er üzündän. Ozaman, Kişinevda kuvettä bulunan naţionalistlär gagauz halkının üstünä volontörları yolladılar. Ofiţial neet birdi: Gagauz halkının kurduu Gagauz Respublikasını yok etmää. Ama aslı neet başkaydı: gagauz küülerini yıkıp yakmaa, gagauz halkını da yok etmää bu dünnedän. Herliim ozaman Gagauz Republikasında yaşayan insannar (gagauzlar, bulgarlar, moldovannar, ruslar, ukrayinnär, çingenelär h.b.) birleşmäydilär,  kendi vatanını korumaa deyni bire-bir kalkmaydılar, bu iş aslıya çıkaceydı. Moldova Pravitelstvosu 1990-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 23-dä kabletti bir Karar, angısına göräTAA DERINDÄN
tukan

2015.09.04,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Şan aleyasında barbarlık, ama bu işin aması da var!

Ceviz ayın 1-dä Komrattan geldi haber, ani Şan Aleyasında çekist Nikolay TUKANın pametniini erä yıkmışlar. Belli ki bu bir barbarlık. Hem kabaatlıları bulsunnar lääzım. Ama bu işin aması da var! Nikolay TUKANın pamätnii artık ikincilää barbarlaa düşer. Neçin acaba? Bekim bu adamın biografiyasını taa derindän açıklasak bu iş üzä çıkacek. Aleyada yazêr, ani Nikolay TUKAN büük “военный деятель”. Ama bu yalan. Zerä Nikolay TUKAN – çekist. Naşêy o çekist? Açêrız enţiklopediyayı da okuyêrız: “ЧЕКИ́СТ. Работник ЧК а также вообще — работник органов государственной безопасности. Сотрудник Всесоюзной чрезвычайной комиссии по борьбе сTAA DERINDÄN
byust_cakir_calinmis

2015.08.15,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

BARBARLIK! Mihail ÇAKİRin byustunu çalmışlar

Anılmış gagauz hem dünnä aydınadıcısının Mihail ÇAKİRin mezarından byustu çalmışlar. Bu iş ortaya çıktı Harman ayın (avgust) 15-dä, açan gagauzların başka Büük adamını İvan KONSTANDOGLUyu Kişinevun merkez mezarlıında gömdülär. Mihail ÇAKİRin mezarı da hep bu mezarlıkta bulunêr. Byust koyulduydu Gagauziya İspolkomun tarafından 2011-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 12-dä. Todur ZANETTAA DERINDÄN
GRT_Emblema

2015.05.14,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kim hem neçin yok eder GRTyı?

Gagauziya Radio hem Televideniye (GRT) kompaniyasının dolayında yıllarlan türlü boralar esti. Ama o boralar kaavi hem temelinä oturmuş GRTya büük zararlar yapamazdılar. Ozaman, GRTyı daatmak için, onu içindän sökmää başladılar. Sökennär da belli. Belli onnar da kim GRT yok eder hem yok edennerin arkasında durêr. Onnarı Gagauziyada hepsi biler. Ama neçin GRTyı yok etmää savaşêrlar pek meraklı?! Kim ne därsä desin, ama GRTnın yok etmä sebepini taa bıldır açıkladı GRTnın Gözledici Suvetin azası: На ГРТ слишком много передач на гагаузском. Моя жена не понимает этот язык. Надо больше давать передачTAA DERINDÄN
two flying doves
Büün 2015-ci yılın Çiçek ayın 24-dü. 1915-ci yıldan 100 yıl geçti. Büük, zor, zulumnu hem aar bir üz yılıydı. Bu üz yılın içindä üzlärcä milletleri hem çeşitli dinneri inanan insannarı ezdilär, kırdılar, yok ettilär, zorlan yapılan aaçlıklan mezarlara soktular, katran hem zift kuyularında yaktılar, denizlerdä hem derelerdä buulttular, napalmlan yaktılar, gazlan bunalttılar, köpeklerä buudurttular, yonga yonga kıydılar. Bu milletlerin arasında: gagauzlar, ukrainnär, ruslar, türklär, tatarlar, belaruslar, veytnamlılar, kambocalılar, koreyalılar, afrikalılar hem taa çok çok milletlär. Ama neçin sa dünnä kuvetleri hem Rim Papası sayêr, ani sadä çıfıtları hem armännarı kırmışlarTAA DERINDÄN
brejnevizm_1

2015.03.25,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Brejnevizma”: kendi-kendilerinä orden vererlär!

Gagauziyanın ofiţial sayatı bildirdi, ani Baba Marta ayın 23-dä “Глава гагаузской автономии Михаил Формузал наградил членов Исполнительного Комитета орденами, почетными званиями и грамотами Башкана и Народного Собрания Гагаузии”. Gözäl bir haber. Ama nekadar gözäl – okadar fasıl da! Hiç bir şüpä altına koymêêrız o günü ordennar, şannı adlar, gramotalar kabledän insannarın ödüllär için haklarını. Kimileri iki ödülä birdän hakk kablettilär. Bekim bu da dooru. Ama fasıl iş açan İspolkom kendisi ordennarı kurêr sora da kendi-kendilerinä onnarı verer! 8 yılın içindä İspolkomda “işleyennerin” hem başkanın çalışmalarınnan Gagauziya darmadaan oldu. İnsannar diriTAA DERINDÄN