Tum mesajlar Todur Zanet

FIRTINA

2012.10.28,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA BOLUMU

Fırtına öncesi sessizlik

Bu yılkı GHT seçimnerinädän Gagauziya üstündä dört yıllık temelsiz hem boş esän fırtına, kuvedini kaybedip, iki-üç ay geeri yavaşadı. Gagauziya GHT seçimnerinä girdii gibi da o fırtına heptän durgundu. Bu üzerä da, bezbelli, GHT seçimneri delikat geçti hem o seçimnär gösterdi kim bu dört yılın içinä havada lüzgär yapardı. O lüzgär yapannarın kandidatları GHTya geçämedilär. Taa doorusu onnar için insan kendi oylarını vermedi. Sanmasınnar, ani insan susêr da bişey görmeer. Sıra geldiynän insan kendi harakterını hem bakışını açıklêêr da kof ötenneri kırık yalak yanında brakêr. Seçimnär bittiynän fırtınayı genä hızlandırmaaTAA DERINDÄN

2012.08.20,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA BOLUMU

Bayrakları neçin 20-dä kaldırdılar

Gagauzların eni istoriyasında peydalandıydı bir yortu, ani hepsimizi birleştirärdi – Gagauz Respublikasının Günü. Birleştirärdi ölä, nicä birleştiydilär Gagauziyanın insannarı 22 yıl geeri, açan Gagauz Respublikasını kurmaa deyni kalkındıydılar. Gagauz Respublikasının Günü, Harman ayın (avgust) 19-zu, – bireşmäk yortusuydu. Şindi sa – köşä yortusu oldu. Taa doorusu: onu köşä yortusu yapmaa karar aldılar onnar, Gagauziyanın büünkü bürokratları. Bu işmaamilä surat geler, ama bakın nicä adım-adım “SUSLOVcuklar” düşünmüşlär gagauzların birleşmesini darı gibi daatmaa: - İlktän bu büük Gününä karşı Komrat kultura Evin remontunu başladêrlar (olmasın neredä bilä kutlamaa deyni); - Sora Gagauz Respublikasının Gününä karşı yapılmaa plannananTAA DERINDÄN
opera

2007.07.21,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, İNCÄZANAAT, KULTURA BOLUMU

Onu büük opera sţenaları bekleer

Canavar ayında (oktäbri) Moldova operası kendi 50-ci yıldönümünü kutlayacek. Elli yılın içindä bu zanaatta Moldovada çok anılmış insannar peydalandı. Belli ki onnarın arasında en anılmış hem en talantlı Mariya Lukyanovna BİEŞU, dünneyin ilk “Çio-Çio-San”ı. Şindi da kendisi artık halklararası “Madam Buterfläy” konkursunu (Kişinêuda Ceviz ayın (sentäbri) 17-22 günnerindä geçti) hazırladı hem Moldovaya dünneyin en islää hem perspektivalı operacılarını topladı. 50 konkursçunun arasında bu yarışmada bizim gagauz opera zanaatçımız Marina RADİŞ da katıldı. Açan 1982-ci yılın Küçük ayın (fevral) 2-dä Gagauziyanın Kazayak küüyündä yaşayan RADİŞ İvan Nikolaeviçin hem Gina Födorovnanın aylesindäTAA DERINDÄN
AACLIK

2007.02.22,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, AAÇLIK, İSTORİYA BOLUMU

Aaçlık kurbannarı mezarlardan baarêrlar!

AAÇLIK KURBANNARI MEZARLARDAN BAARÊRLAR! (60 YIL GEERİ GAGAUZLARA KARŞI SOYKIRIMI (GENOŢİD) YAPILDI) Altmış yıl geeri 1946-1947 yıllar kışı Sovet Sistemasının tarafından gagauzlara karşı zorlan aaçlık yapıldı. Bununnan gagauzların soykırımı (genoţidi) başladı. Aaçlıın ardına lagerlär, Sibirä kaldırılmak, erindä kurşuna urmak geldi. Bütün bu hayarsızlıklar gagauzların 40% zorlan mezarlara soktu. Ukraynada bulunan sa Bolboka (Kotlovina) küüyünün 60% insannarını (sade aaçlık!) biçiti. Düşünün kendiniz: bu küüdä 5500 candan 3300 (ÜÇ BİN ÜÇÜZ) aaçlıktan ölmüş. Aala gagauzum! Aala. Bunnar senin duumamış yazıcıların, türkücülerin, bilgiçlerin, resimcilerin, gelecään. Aala zerä, açan küülerimizin üstündän ölüm borannarı geçärdilär, açan insannar aaçlıktan fidannarın kabuklarını kemirärdilär, kedileri hem köpekleri iyärdilär,TAA DERINDÄN
OZAMAN

2005.10.30,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, GAGAUZ AVTONOMİYASININ İSTORİYASI, İSTORİYA BOLUMU

Ozaman bizi dizçä koyamadılar

Onbeş yıl geeri, 1990-cı yılın Canavar ayın (oktäbri)  25-29 günneri arası bizi, gagauzları, savaştılar, dizçä koyup, yok etmää bu er üzündän. Ozaman, Kişinêuda kuvettä bulunan naţionalistlär gagauz halkının üstünä volontörları yolladılar. Ofiţial neet birdi: Gagauz halkının kurduu Gagauz Respublikasını yok etmää. Ama aslı neet başkaydı: gagauz küülerini yıkıp yakmaa, gagauz halkını da yok etmää bu dünnedän. Herliim ozaman Gagauz Republikasında yaşayan insannar (gagauzlar, bulgarlar, moldovannar, ruslar, ukrayinnär, çingenelär h.b.) birleşmäydilär,  kendi vatanını korumaa deyni bire-bir kalkmaydılar, bu iş aslıya çıkaceydı. Moldova Pravitelstvosu 1990-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 23-dä kabletti birTAA DERINDÄN