Tum mesajlar VİKTOR KOPUŞÇU

MOSKVA

2013.10.22,VİKTOR KOPUŞÇU TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA BOLUMU

Moskvada Mihail ÇAKİR için eni kiyadın prezentaţiyası geçti

Canavar ayının 20-dä “AYDINNIK” kultura-aydınnatmak CT iniţiativasına görä hem patriarh Kirilın iisözlemesinä görä Moskvada prot. M.Çakir için eni kiyadın prezentaţiyası geçti. Rusça çıkan kiyadın adı “Protoierey Mihail Çakir: Allaha hem yakındakına izmet”. Maasuz bu kiyadın tanıtımı için toplandı Moskvada hem Moskva bölgesindä yaşayan gagauzlar (30 kişi kadar insan vardı). Gagauziyadan maasuz geldi M.Maruneviçin adına Gagauziyanın BAM direktoru Petri Paşalı, Moskvadan da vardı musaafir – Bibliyayı çevirän institutun direktoru Vitaliy Voynov. Onnar annattılar bu merkezlerin işleri hem plannarı için. Bän annattım kiyadın istoriyası için hem kısadan onun içindekilerini. Sora toplantı soruş-cuvapTAA DERINDÄN
petkov

2013.05.22,VİKTOR KOPUŞÇU TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

Aleksandr PETKOV serbest güreçtä çempion

Hederlez ayın 17-19 günnerindä Kişinevda gençlär arasında Moldovanın serbest güreçtä çempionatı oldu. Burada Gagauziyanın regional sport liţeyin üürencisi, güreşçi Aleksandr PETKOV (55 kg.) kendi kategoriyasında altın medaliyi aldı. Çempionata Gagauziyadan dört güreşçi katıldı. Onnarı hepsini hazırladı trener İlya ESİR. Şindi Aleksandr PETKOV başladı hazırlanmaa serbest güreştä Dünnää (Bolgariyada) hem Evropa (Makedoniyada) çempionatlarına.TAA DERINDÄN
cakir_kiyat
Şindiyä kadar bir “istorik” deyärdi, ani gagauz dilindä ilk din kiyadı çıkmış 1907-ci yılda. Kişinevda bibliotekada aslıdan var kiyat, angısının kabında yazêr: Ветхий Завет, пособие для гагаузов (1907 год). Первая книга на гагаузском языке. Ama bu cümlelär eldän yazılı. Bu kiyadın taa bir taanesi Kişinevun başka bir bibliotekasında var. Kabı da erindä. Kabında yazêr: Cвященная история Ветхого Завета. 1911 год. 2007-ci yılda bütün Gagauziya gagauzların eni istoriyasının iki büük yortusunu kutladı: gagauz yazısının 50-ci yıldönümünü hem ilk gagauzça kiyadın tiparlanmasının 100-cü yıldönümünü. Maasuz ilk gagauzça kiyadın tiparlanmsının 100-cü yıldönümü içinTAA DERINDÄN