aaclik_avdarma (4)

25.10.2021, tarafından yazılı , AAÇLIK, CÜMNE, İSTORİYA BÖLÜMÜ, 1054 KERÄ BAKILMIŞ

Avdarma 2018-dän beeri Aaçlık kurbannarını ofițial olarak anêr

Hepsimiz bileriz, ani 2019-cu yıldan beeri Canavar ayın (oktäbri) 19-zu Gagauziyada,  ofițial olarak, “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” oldu, ama bu işi Gagauziya Halk Topluşu taa ilktän, 2018-ci yılda teklif edildiinän, kabletmeyincä, Avdarma küüyün primariyası 2018-ci yılda karar aldı Canavar ayın (oktäbri) 19-da “1946-1947 yıllarda Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”nü bakmaa.

Avdarmada bu yıl 1946-1947 yıllarda Aaçlık kurbannarını Anmak sırası yapıldı küüyün mezarlıında kurulan “Avdarmada 1941-1945 yıllarında tiftan ölän 575 kişiyi hem 1946-1947 yılında aaçlıktan ölän 583 kişiyi anmaa deyni” Çasovnänın yanında, angısı düzüldü Avdarma küüyün mețenatlarının parasınnan hem açıldı 2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 19-da, Gagauziyada “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”n seftä ofițial bakmak günündä.

Aaçlık kurbannarını anmasında pay aldılar küüyün Primarı Marina KAPSAMUN, Avdarma küüyündän Gagauziya Halk Topluşun VI-cı toplumun deputatı hem küüyün istoriyası muzeyin direktoru Elena KARAMİT, muzeyin zaametçileri, küü lițeyin üüredicileri hem üürencileri.

Hepsi bu insannar, aaçlık kurbannarını anarak, Çasovnenin anmak taşına çiçeklerini koydular, mumnarını yaktılar hem aaçlıktan bir kabaatsız raametli olan cannar için dua ettilär. Küüyün Ay-Mihayıl klisesinin popazı Ay-Boba Konstantin raametlilerin cannarı için liturgiya okudu.

Bilinän bilgilerä görä Avdarma küüyündä 1946-1947 yılında aaçlıktan 800 kişidän zeedä insan öldü, onnarın salt 583 adı hem laabı bulundu. Kalanını taa aaraştırêrlar.

Not. Gagauziyada“Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakılsın deyni karar alındı Gagauziya Halk Topluşu deputatlarının Elena KARAMİTin hem Ekaterina JEKOVAnın GHTya danışmasına görä, angısı için Gagauziya Halk Topluşu aldı karar 2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 15-dä.

aaclik_avdarma (3)
aaclik_avdarma (2)
aaclik_avdarma (1)

BİR CUVAP YAZIN