avdarma_karnaval_muzeya

16.01.2015, tarafından yazılı , ANSAMBLİLÄR, KULTURA BÖLÜMÜ, 2317 KERÄ BAKILMIŞ

Avdarma ansamblisi gagauzları yakışıklı gösterdi

Her yılın, katoliklerin Koladasına (Kırım ayın 25-şi) karşı, Kişinevun incäzanaat Milli muzeyindä uşaklara deyni yapılêr yortu “Muzey Karnavale”. Yortuda uşaklar göstererlär kendi yaratmaklarını, milli oyunnarı hem giyimneri, okuyêrlar peet hem annatma, çalêrlar türkü.

Bu yıl “Muzey Karnavale” yortusunda, gagauzları hem Gagauziyayı göstermää deyni, Kişineva gitti Avdarma küüyün “D. ÇELENGİR” liţeyin üürenci ansamblisi. Ansambliya arka hem yardımcı olmaa deyni, uşaklarlan bilä geldilär onnarın üürencileri Mariya İvanovna MARİNOVA, Steşa İvanovna POPAZ hem liţeyin direktoru Elena Födorovna KARAMİT.

Nicä annatı redakţiyamıza Elena Födorovna: “Liţeyin ansamblisi şaştırdı hepsini kim siiretti onun programasını. Gagauz oyunnarında uşaklar becerdilär yakışıklı göstermää bizim adetlerimisi hem ruhumuzu. Hepsi mayıl oldu kostümnarımıza. Okuma konkursunda da kendimizi islää taraftan gösterdik. O konkursa katıldı üürencimiz Olga TRANDAFİLOVA, angısı pek becerikli okudu yaratmayı.”

“Muzey Karnavale” yortusuna Avdarma liţeyin üürenci ansamblisi adsız gitti. Şindi liţeydä ansambliya en islää ad koymaa deyni uşaklar arasında konkurs yapıldı.

Anaktar sözlär : ,

BİR CUVAP YAZIN