avdarma_zal

09.03.2018, tarafından yazılı , AAÇLIK, CÜMNE, GAGAUZLARIN İSTORİYASI, İSTORİYA BÖLÜMÜ, 646 KERÄ BAKILMIŞ

Avdarma kararını aldı. Canavar ayın 19-zu – “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü”

Baba Marta ayın 4-dä Avdarmanın küü toplantısında, Gagauziya Halk Topluşu deputatın Elena KARAMİTın teklifinä görä, avdarmalılar aldılar karar her yılın Canavar ayın (oktäbri) 19-zu Gününü “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü” olarak bakmaa.
avdarma_karamit

Küü toplantısında pay alan 300 kişidän zeedä insan bire-bir kaldırdılar ellerini bu Karar için. Bundan beeri Canavar ayın 19-zunda Avdarmada anacêklar o binnärlän gagauz insannarı (onnarın arasında 600 kişidän zeedä avdarmalı var), ani o titsi 1946-1947 yıllarda aaçlaa kurban oldular.

Avdarma oldu ilk küü, ani karar aldı “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü” tanımaa.

Not. 2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) bölä bir Günü kabletmää istämdi (bak: http://anasozu.com/aslisi-2017-ci-yilin-kucuk-ayin-fevral-27-da-istoriyamizin-taa-bit-kara-gunu/). Ozaman etişmedi bir ses, ani bunu kabletmää. Toplantıda Moldova Soţialistlär partiyasının GHT hepsi deputatları ellerini bu Günä karşı kaldırdılar.

BİR CUVAP YAZIN