avdarma_rubalar

28.06.2016, tarafından yazılı , KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 2572 KERÄ BAKILMIŞ

Avdarma küüyündä milli giiyimnerin Günü bakıldı

Pazar günü, Kirez ayın 25-dä Moldova Respublikasında milli giiyimnerin Günü bakıldı. O gündä bir yortulu toplantı Gagauziyanın Avdarma küüyündä dä geçti. Yortunun paalı musaafirleri oldular Kişinev TİKA kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN hem onu yardımcısı Osman USTA.
avdarma_canan

Avdarma küüyündä milli giiyimnerin Günündä pay aldılar Moldovanın üülen tarafında yaşayan milletlerin: gagauzlar, moldovannar, ruslar, ukrainnär, çingenelär hem başkaları.

O günü Avdarmanın merkezi haliz bir horu erinä döndü. Yortuya katılannara deyni avdarmalılar hazırladılar çadırlar altında samandan oturmak için hem pala döşeli erleri, insannar o kavurulucu sıcakta yanmasınnar deyni.

Halk oyunnardan kaarä, milli giiyimnerin Gününä katılannar bu rubaların gösterilmesini yaptılar. Maasuz gösteridä, miili rubalara giimni, 40 kişidän zeedä insan pay aldı. Onnarın arasında vardılar gençlär da, yaşlılar da, uşaklar da, ihtärlar da, adamnarlan karılar da.
avdarma_horu

Ayrıca Avdarma, Beşalma, Beşgöz hem Feropontyevka küülerindän hem da Komrat kasabasından folklor ansamblileri burada toplanan insannara konţert gösterdilär.

Avdarmada milli giiyimnerin Gününün çorbacıykası hem götürücüsü oldu Dimitriy ÇELİNGİR teoretik liţeyin direktoru hem küü sovetnii Elena KARAMİT.

Not. Moldova kultura ministerliin teklifinä görä Moldovanın Parlamentı aldı Karar, ani her yılın Kirez ayın son pazarında Moldova Respublikasında milli giiyimnerin Gününü kutlamaa.

BİR CUVAP YAZIN