avdarma_eni_primariya

06.07.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1399 KERÄ BAKILMIŞ

Avdarma primariyasında eni bina

Kirez ayın 5-dä Avdarma küüyündä açıldı primariyanın eni binası. Bina yapıldı bu küüdän çıkan biznesmennarın KAZMALIlar kardaşlarının parasınnan hem küüyä parasız baaşlandı.

Eni primariyanın açılışında pay aldılar avdarmalılar, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldova Prezidentın çiftçilik hem erindeki öndercilik uurunda sovetnii Vladimir ÇOBANU, başka musaafirlär.

Açılışta küüyün primarı İvan KASIM, kendisinin hem küülülerin adından, şükür etti meţenatlara bu paalı hem küüyä deyni pek lääzımnı baaşış için.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH kendi konuşmasında urguladı, ani “Avdarma küüyü artık diil sadä Gagauziyanın, ama bütün Moldovanın merkezi olêr”.

Moldova Prezidentın çiftçilik hem erindeki öndercilik uurunda sovetnii Vladimir ÇOBANU kutladı küülüleri bu büük işlän hem okudu avdarmalılara yollanan Moldova Prezidentın Nikolae TİMOFTİnin mesajını.

Avdarma primariyasının eni binasının açılış şiridini kestilär iş veteranı Praskovya Georgievna DRAGNEVA hem “D.Çelengir” liţeyin birinci klasın üürencisi Roman KAZMALI.

BİR CUVAP YAZIN