fedor-marinoglo_avd

03.02.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1437 KERÄ BAKILMIŞ

Avdarmada Todur MARİNOGLUnun yaratmak avşamı oldu

Avdarmanın “D.ÇELENGİR” adına teoretik liţeyindä Todur MARİNOGLUnun 60-cı yıldönümünä yaratmak avşamı oldu. Avşamı hazırladı liţeyin öndercileri hem üüredici kolektivı.

O avşam anılmış gagauz yazıcısını hem poetını kutladılar onun kolegaları (Todur MARİNOGLU ömür boyunca burada üüredicilik eder), üürencilär hem da, ne hem paalı, Canabisinin aylesi.

Todur MARİNOGLUnun pek derin bir lirika hem patriotika yaratması var. Onuştan avşamda okundu onun pek çok peetleri hem onun peetlerinä türkülär çalındı.

Nicä urguladı liţeyin direktoru Elena KARAMİT, bu avşam yapıldı “Födor İvanoviçin yaratma ruhuna görä. O ruh incä duygulu hem cana yakın olmak”. Canabisi urguladı, ani “Gagauz dilin üüredilmesindä ilk adımnar yapılêr. O üzerä üüredici lääzım kendisi çok işleri düşünsün, urok meraklı olsun deyni. Bu uurda Födor İvanoviç çok biler da, o üzerä, onun urokları pek dolu hem verimni.”

Kendi üüredicilik talantınnan Todur MARİNOGLU becerdi hazırlamaa ölä üürencileri, angıları sora onun yolunu aldılar – gagauz dilindä üüredici oldular. Onnarın birisi oldu Mariya MARİNOVA, angısı o avşam, kutlayarak yubilärı, bu işi maasuz urguladı. Biri biri ardı söz alıp, sıcak hem candan gelän lafları Todur MARİNOGLU için söledilär onun kolegaları – üüredicilär.

Büük sevinmeli Födor İvanoviçä oldu o, açan onun kızı Lüdmila, ani bitki vakıtlar Germaniyada yaşêêr kutladı onu nemţä dilindä.

O avşam uzun vakıt liţeyin zalında işidildi yubilärın peetleri, türküleri hem, Födor İvanoviçä çiçeklär baaşlandı. Kutlamaklar hem yaratmak avşamı geç vakıdadan tuttu.

BİR CUVAP YAZIN