avdarma_kiyat_prezentatiya

26.01.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, GAGAUZLARIN İSTORİYASI, İSTORİYA BÖLÜMÜ, 2811 KERÄ BAKILMIŞ

Avdarmanın istoriyası için ikinci kiyada prezentaţiya

Büük ayın 24-dä Avdarmada oldu prezentaţiya kiyada «Авдарма. 450 лет истории. 1563-2013», angısını hazırladı hem çıkardı avdarmalı istorik İgnat KAZMALI.

Nicä açıkladı Canabisi bu kiyadı o 30 yılın içindä hazırlamış, toplamış material hem arhivlarda işlemiş, bildirer sayt avdarma.md.

Kiyadın sayfalarında annadılêr Avdarma küüyün geçmişi hem büünkü günneri, avdarmalıların ömürleri hem gecirdikleri.

Kiyadın prezentaţiyası başladı bir videodan, neredä annadılêr kiyadın avtorunun İgnat KAZMALInın çalışmaları hem istoriyada aaraştırmaları.

Eridir urgulamaa, ani bu kiyat avtorunun ikinci kiyadı. İlk kiyadı sa – «Авдарма. История села 1811-2011 годы» – çıktı 2011-ci yılda. Hep ozaman, küüyün meţenatının İlya KAZMALInın teklifinnän hem para yardımınnan küüdä “Avdarma küüyün istoriyasının Muzeyi” açıldı.

BİR CUVAP YAZIN