KURUDIMOVA

28.07.2017, tarafından yazılı , KİŞİLÄR, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1286 KERÄ BAKILMIŞ

“Ay-Boba, kalk da bak! Senin halkın olmuş çırak!”

Mila KURUDİMOVA duudu 1989-cu yılın Orak ayın (iyül) 3-dä Gagauziyanın Çadır kasabasında. Başardı burada 1-ci liţeyi, sora da, 2013-cü yılda, başardı Astrahan Devlet Üniversitetin (Rusiya) angliyca-italyanca çevirici fakultetını. Büünkü gündä Moskvada lingvistika-çevirici bölümdä işleer.  Bu bölümündä çalışarak, ana dilin lirikasına danıştı. Yazêr peet hem proza gagauzça, rusça hem angliyca. En önemni temalar onun yaratıcılıında – sevda, ana dili hem Vatan. Yaratmaları “Ana Sözü” gazetasında tiparlandı.

Kesmiş kiraţa iki raţa
Kesmiş kiraţa iki raţa –
Dayka çok görmüş:
“Aman, brä da ţaţa!” –
Heptän ona küsmüş.

Görmüş kiraţa bu “situaţiyayı”
Da kaurmuş bir raţayı.
Daykaya verdi bu raţayı –
O sa iyarmiş salt süüş! 

Bir küsmäk – aman, aman!
Kalktı bütün sokak: cun–can!
Ne biber, ne patlacan,
Ne elindä bir filcän!

İ, hadi – yaptı süüş kiraţa –
Dayka da taa ayırêr!
Kafasına bir raţa!
Da dayka hepsini iyer.

***
Bu senin fal-eşil gözlerin –
Siirek cafayır taşı.

Bu senin bal dudakların –
Gülümseerlär bana karşı.

Bu senin altın ellerin –
Koruyêêrlar kanat gibi.

Bu senin gözäl kalbin,
Ani olmadı benim!

Yalnız yıldız
Yalnız yıldız –
Sedef gibi diz.
Gök kenarında,
Gözümün dibindä
Bulacan yıldızı;
Işık gözleri,
Yanaklar kırmızı.
Ama çok zihirli
Onun dadısı.
Yalnız yıldızın
Göktä yuvası.
O – gecä Ayın sevdası.

 Sabur çöşmesi
Sabur çöşmesi – kan da su.
Kim ne demesin – al da sus!
Saygı dedin? Ah, unut!
Bizä bir kaldı – salt umut.

Dişlerini sıkıp – al da yap!
Aalama nicä küçük uşak.
Kim ne söleer sana, azarlêêr?
Yoruldum bırda, beni kan çaarêr.

Neredä da olmasam dünnedä –
Topraam çaarêr düşümdä.
Ekmek olmayacak okadar sıcak –
Cannar gibi yakın, yalpak.

Sabur çöşmesi – yok ne yapmaa:
Dua etmää, umutlanmaa…
Birdän baarış: “Ay-Boba, kalk da bak!
Senin halkın olmuş çırak!”
03/01/2017

BİR CUVAP YAZIN