sergi_cadir

12.11.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1482 KERÄ BAKILMIŞ

Ay Dimitri günündä Çadırda hayvancılık gösterisi

Kasım ayın 8-dä hristiannarın Ay Dimitri günündä büük bir hayvancılık gösterisi yapıldı. Bu gösteri gagauzların milli Kasım yortusuna, ani bakılêr Kasım ayın 7-dä, adandı.

Gösteridä pay aldılar Gagauziyadan hem Moldovadan hayvancılar, kuvancılar hem kuşçular. Gösterinin ofiţial açılışına katıldılar Çadır rayonun, Gagauziyanın hem Moldovanın çiftçilik ministerliin öndercileri.

Bu yıl gösteridä vardı nicä görmää hem satın almaa kuvancılık mallarını, beygirleri, büük baş hem küçük baş hayvannarı, tauşannarı hem su patkannarını (ondatraları), ev hem yaban kuşları.

Bu malları büüdän hem bakan insannarın arasında en isleelerini seçmää deyni, gösteriyi hazırlayannar bir juri kurdular. Jurinin tarafından seçildii firmalara hem insannara ödül hem diplom verildi.

Gösteridä koç ödülü için gagauzların milli sportunda güreştä güreş oldu.

Foto – gagauzia.md saytından

BİR CUVAP YAZIN