Aslantepe_Ortostat

12.01.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 742 KERÄ BAKILMIŞ

Ayaz dädu Ay Nüklay mı?

Bizä hererdä annadêrlar, ani büünkü Eni Yıl hem Kolada personajları Ayaz Dädu yada Santa Klaus (Santa Claus) – Hristian dininin Büük Ay Nüklaydan çekilerlär. Ama, er içindän üzä çıkan evelki taşlar bu iş ölä mi, diil mi bu soruşu açêr?

Hepsiniz bilersiniz, ani halata giimni Eni Yıl personajları Ayaz Dädu yada Santa Klaus büük sakallıı hem üüsek şapka taşıyêrlar, bizä dä karacalarlan koşulu kızaklarda gelerlär. Ölä mi?!

Şindi bakın bu “Aslantepe Ortostatı” taşında kabartmalara. Taş Türkiyenin baş kasabası Ankara “Anadolu țivilizațiyaları muzeyi”ndä bulunêr. Bilersiniz mi, ani “Aslantepe Ortostatı” taşı 3 bin yıılık bir taş?

Şindi yukarda koyulan soruşa herkezi kendisiycesinä cuvap etsin. Biz sa sizä sade yardımcı olmaa istedik.

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN