Paskelle_2018

08.04.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 832 KERÄ BAKILMIŞ

Aydın Paskellä yortumuz kutluca olsun!

Büün Çiçek ayın 8-dä bütün hrisatian dünnesi Ayozlu hem Aydın Paskellä yortusunu baker.

Hristoz dirildi! Hakına dirildi! Dünneyä hem evlerimizä Aydın Paskellä geldi.

Aydın Paskellä yortusu kutluca olsun!

Hepsimizä saalık, raatlık, kısmet, bereket, selemet hem uzun ömür!

Kurtarıcı hepsimizi korusun!

Hristoz dirildi! Hakına dirildi!

BİR CUVAP YAZIN