Paskelle_2017

16.04.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 561 KERÄ BAKILMIŞ

Aydın Paskellä yortusu kutluca olsun!

Hristoz dirildi! Hakına dirildi! Evlerimizä Paskellä geldi.

Büün Çiçek ayın 16-da bütün hrisatian dünnesi Ayozlu Paskellä yortusunu baker. Biz da bu Büük Yortuyu bakêrız hem severiz.

Paskellä yortusu kutluca olsun!

Hepsimizä saalık, raatlık, kısmet, bereket, uzun ömür!

Kurtarıcı hepsimizi korusun!

Hristoz dirildi! Hakına dirildi!

BİR CUVAP YAZIN