Afisha_filarm

28.05.2018, tarafından yazılı , ANSAMBLİLÄR, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 661 KERÄ BAKILMIŞ

Aylin Şengün TAŞÇI hem Nevasel türk muzıkası topluluun konţertleri oldu

Anılmış gagauz doktorun hem bilim adamın Aleksandr DANÇın teklifinä görä, 2018-ci yılın Hederlez (may) ayın 25-dä Kongazda hem 26-da Kişinevda Türkiyedän türkücüyka Aylin Şengün TAŞÇI hem Nevasel türk muzıkası topluluu konţert verdilär.

Kongazda konţert oldu Kultura Evindä. Konţert programasında vardı evelki hem büünkü türk türküleri. Ayırıca Aylin Şengün TAŞÇI çaldı gagauz halk türküsü “Mari Kız”. Kongazdakı konţerta katıldı Kazayak küüyündän “Sevda” ansamblisi da.

Kişinevdakı konţert Kişinevun “Serghei Lanchevici” Milli Filarmoniyasında küçük zalında oldu. olacek hem başlayacek üülendän sora saat ikidä.

Not. İki yıl geeri Aylin Şengün TAŞÇI hem türk muzıkası toluluu Komrat kultura Evindä hem Türkiye Kişinev Büükelçiindä konţert verdilär.

BİR CUVAP YAZIN