kolada

07.01.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1712 KERÄ BAKILMIŞ

Ayozlu Kolada yortusu kutluca olsun!

Büük ayın (yanvar) 7-dä bakılêr hristiannarın büük ayozlu yortusu – Kolada. Büün bitti kırk günnük Kolada orucu. Bu oruçlan insannar kendi ruhunu hem güüdelerini pakladılar da, büük inançlan, kurtarıcı İsus Hristozun duuma gününü, ayozlu Kolada yortusunu karşlêêrlar.

Hepsi okuycularımızı kutlêêrız bu büük yortuylan. Allaa versin hepsimizä saalık, bereket hem uzun ömür. Geleceemiz kutlu hem mutlu olsun. Kahırlar hem belalar aarda kalsın. Bütün cümne insana raatlık, usluluk hem kısmet olsun. Evlerimiz varlık dolsun.

KOLADA
Çeketmiş te, Koladele,
Arhangel, Koladele,
Dünneyi da dolaşmaa da.
Karşı etmiş, Koladele,
Allaha da, Koladele.
Allaa sormuş, Koladele,
– Nerde gezdin? Koladele.
Nerde gezdin? Koladele.
Neler gördün? Koladele.

– İslää da gördüm, Koladele,
Titsi da gördüm, Koladele.
Titsi erdä, Koladele,
Tütün tütiy, Koladele,
O tütünde, Koladele,
Üç genç yanêy, Koladele.
İlk gencin da, Koladele,
Elleri yanêy, Koladele,

– Neçin yanêy? Koladele.

– Bubasına, Koladele,
Bubasına, Koladele,
El kaldırmış, Koladele,
İkinci gencin, Koladele,
Ayakları yanêy, Koladele.

– Neçin yanêy? Koladele.

– Anasına, Koladele,
Anasına, Koladele,
Karşı sölemiş, Koladele.
Üçüncü genç, Koladele,
En bettän yanêy, Koladele.

– Neçin yanêy? Koladele.

– Saadıcının, Koladele,
Saadıcının, Koladele,
Önnü geçmiş, Koladele.
Kal saalcaylan, ev saabiya,
Kal saalcaylan, ev saabiya.

Annattı – KOBZARENKO İvan,
Balboka (Kotlovina) küüyü, Reni rayonu,
Odesa dolayı, Ukrayna
Respublikası, 1962-cu yılın duuması.

Anaktar sözlär : ,

BİR CUVAP YAZIN