babarayka_2

06.02.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1185 KERÄ BAKILMIŞ

Bakırda çekanka sergisi

Komrat ATATÜRK bibliotekasında şindi var çok meraklı bir sergi – bakırda çekanka serigisi. Çekanka yaratmalarının avtoru komratlı Semön İlyiç BABARAYKA.

Sergilenän çekankalarda taa çok din hem yaşamak süjetları var. Onuştan da onnar pek yakın hepsinä, kim geler onnara bakmaa.

Lääzım urgulamaa, ani büünkü vakıtta pek aaz insan zanaatlanêr bu türlü yaratmaklan. Zerä o bir taraftan meraklı, ama öbür taraftan da biraz paralı iş.

Not. Semön İlyiç BABARAYKA duudu Komratta. Başardı Kişinev politehnika institutunu. Çok yıllar işledi injener-energetik. Şindi pensiyada. 1979-cu yıldan beeri çekankaylan ilgilener.

BİR CUVAP YAZIN