Tanitin_panel

27.06.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1089 KERÄ BAKILMIŞ

“Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut” kiyadın (5 tom) tanıtımı oldu

Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Başkannıı hazırladı bir kiyat (5 tom) “Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut”. O kiyadın tanıtımı Kirez ayın 23-dä Ankaranın Bilkent otelindä oldu, angısına katıldılar Balkannardan hem Türkiyadan gelän din adamnarı, bilim insannarı hem da Balkan uurunda bilim speţialistlär.

Tanitin_Veysi_Kaynak

Bundan kaarä meropriyatiyada pay aldılar Türkiye Başbakan Yardımcısı Veysi KAYNAK, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosun (TİKA) Başkanı Serdar ÇAM, Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannı (YTB) Başkanı Kudret BÜLBÜL, Türkiye parlamentın deputatları hem başka devlet adamnarı.

Prezentaţiya başladı kiyatlan ilgili bir dokumental filmdän. Sora da konuylan ilgili bilim panelleri oldu.

“Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut” kiyadın tanıtımında söz tutan Başbakan Yardımcısı Veysi KAYNAK kendi nasaatında Türkiyenin TİKA Başkannıın 24 yılın içindä yaptıklarını annattı. Canabisi açıkladı, ani TİKA 5 materikta 150-dän zeedä devlettä 54 ofisinnän, politikaya karışmadaan hem insan ayırmadaan, cümneylän ekonomika hem kultura uurunda proektları aslıya çıkarêr. Onnarın arasında Moldova hem Gagauziya da var.

Sora da gözäl bir söz dedi: “İnsanı doyurmaa istärsän booday ek, geleceeni açmaa istärsän – kultura ek!” Bununnan urgulayıp, ani “Osmannı İmperatorluu gidän erlerä her zaman kultura getirmiştir”.

Tanitin_Serdar_Cam

Kiyadın tanıtım programasında TİKA Başkanı Serdar ÇAM da nasaat etti. Şindi dünnäda yaşanan acılara, radikalizmaya hem çatışmalara dikkatı çekerek, Canabisi urguladı, ani “İslamı yannış açıklêêrlar. Onu terorizmaylan baalamaa savaşêrlar.” Ama bu yannış, çünkü bu sţenada terorizma oluşturduu bir dünnäda Balkannarın “saalam duruşuna”  bakalım dedi.

TİKA Başkanı Serdar ÇAM urguladı, ani “Balkannarlan Türkiyenin ortak istoriyası var.” Balkannarda çok kulturluk hem sessizlik bir dünnä var. Canabisi candan-ürektän şükür etti hepsinä, kim çalıştı bölä gözäl kiyadı hazırlamaa.

“Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut” kiyadın tanıtımında iki da panel oldu, angılarında Arnautluktan, Serbiyadan, Sloveniyadan, Greţiyadan, Vengriyadan, Bosna hem Gerţogovinadan, Kosovadan, Polşadan hem Bulgariyadan islam uurunda bilgiçlär doklad okudular.

Prezentaţiyadan sora meropriyatiyaya katılannar TİKA Balkannar Buluşması İftar (oruç açmak imeesi) programasına katıldılar.

Akademik Todur ZANET

PATRETLERDÄ: Birinci panelin prezidiumu.
Türkiye Başbakan Yardımcısı Veysi KAYNAK.
TİKA Başkanı Serdar ÇAM.

BİR CUVAP YAZIN