tika_bosna

05.04.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 130 KERÄ BAKILMIŞ

Balkannarın kara günü dostu – TİKA, yapılan saalık proektlarınnan, halkın yanında

Bu zor hem kritika vakıtta, açan XXI-ci üzyılın belası koronavirus (COVID-19) hastalıı başımıza geldi, hepsimiz annêêrız nekadar faydalı hem önemni o yardımnar, angılarını Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yolunnan Türkiye Respublikası yaptı hem yapêr Moldovada, Gagauziyada hem bütün Balkannarda.

Bosniya-Gerțogovțnada maska hem tulum dikişi

Çiçek ayın (aprel) 3-dä Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Başkanı Serkan KAYALAR açıkladı, ani, koronavirus (COVID-19) hastalıına karşı koymak için, TİKA Bosniya-Gerțogovina devletindä, medițina maskası hem tulumnarı (kombinizon) dikmä atelyeleri kurup, kadın biznesçilerinä yardım için önemni bir proektı tamamnadı. TİKA atelyelerini kullanan “Medica Zenica” Derneenä hem “Nuraj” Kooperativına maskalar hem tulumnar için mal yardımı da yolladı.

Atelyelerdä aftada 50 bin maskanın hem tulumun dikilmesi beklener.

Kosovada Yıvın bakım Merkezi

TİKA tarafından yapılan hem vakıdında çalışmaya geçirilän Kosovanın başkasabasında Priştinada Yıvın bakım Merkezi koronavirusa karşı koymakta kosovalı halka güvençli eri oldu.

Romaniyada hem Serbiyada bolnițalar

TİKAnın Romaniyada hem Serbiyada yaptıı bolnițalar bu gün “Pandemiya bolnițalarına” çevirildi hem insannarı koronavirustan ilaçlamalarına yardımcı olêrlar.

Gagauziyada “Aziz SANCAR” Komrat regional bolnițası

Gagauziyanın başkasabasında TİKA tarafından yapılan iki katlı, en son uurda medițina tehnikasınnan donatılan “Aziz SANCAR” Komrat regional bolnițası, 2018-ci yılda, Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN, Moldova Prezidentı İgor DODON, Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem TİKA Başkanı Serdar ÇAM tarafından, ofițial olarak, açıldı. Bolnițada alıştırma hem diagnostika korpusunun reanimațiya, tomografiya, rentgennän hirurgiya bölümneri var.

TİKA yardımınnan “Aziz SANCAR” bolnițasından doktorlar Türkiyedä stajirovka hem paylaşma kursları yaptılar. Ankarada TİKA Başkannıına vizit yaparak, Gagauziyadan doktorlar şükür ettilär TİKA Balkanlar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİKä Moldovada hem Gagauziyada saalık uurunda pek önemni hem lääzımnı proektların yapılması için.

Büünkü gündä, koronavirusa karşı koymakta hem halka yardım etmektä, “Aziz SANCAR” Komrat regional bolnițası hem Gagauziyanın doktorları bulunêrlar en öndä.

Bir şüpesiz, Balkannarın kara günü dostu – TİKA, yapılan saalık proektlarınnan, halkın yanında bulunêr hem  koronavirusa karşı koymakta insannara güç hem yardım verer.

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN