TC_basbakani_Gagauziyada_1

07.05.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1953 KERÄ BAKILMIŞ

Başbakan Binali YILDIRIMın Gagauziyaya ofiţial vizitı

Moldovaya ofiţial vizitın 2-ci günündä Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM ofiţial bir vizitlan Gagauziyaya geldi. Vizit programasına görä Canabisi hem Türkiyedän delegaţiya Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresin çalışmasında hem ofiţial kapanışında hem başka önemni işlerdä pay aldı.

GAGAUZİYADA KARŞILAMAK HEM BÜTÜNDÜNNÄ GAGAUZLARIN IV-cü KONGRESİNDÄ PAY ALMAK
TC_basbakani_Gagauziyada_2
Gagauziyanın Baş kasabasına Komrata etiştiynän Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM, Başkannık binasına bir çatrak kaldıynan maşinasından indi, da onu karşlayan üzlärcä insannan elleşti. Sora Gagauziyanın Başkannık binasının önündä Canabisini karşladılar Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Moldova parlamentın gagauz deputatları.
TC_basbakani_Gagauziyada_3

Gagauz adetlerinä görä paalı musaafirlerä tuz-ekmek ikram ettilär hem onnara gagauz oyunnarını gösterdilär. Sora da Başbakan Binali YILDIRIM, hem onunnan bilä gelän delegaţiya, kapalı kapular ardında, Gagauziya öndercilerinnän göz-gözä görüşmä yaptılar. Bir saatlık görüşmedän sora da Türkiye hem Moldova Başbakannarı hem da Gagauziya Başkanı, presaya çıkıp, bir brifing yaptılar.

Bu arada Komrata Moldova Perzidentı İgor DODON da geldi. Da hepsi birliktä, Komrat Kultura Evinä geçip, Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresin çalışmasında hem ofiţial kapanışında pay aldılar.
TC_basbakani_Gagauziyada_4

Burada ofiţial konuşmalar ilerledi. Belliki ilk sözü Gagauıziya Başkanı İrina VLAH tutu. Canabisi kutladı hepsini insannarı “Hederlez” yortusunnan hem annattı ne iş için yapılêr Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresleri.
TC_basbakani_Gagauziyada_5

Sora, selemnamak sözünnän Kongresin delegatlarına danıştı Moldova Perzidentı İgor DODON, angısı urguladı, ani Gagauziya avtonomiyası oldu Türkiyenin 9-cu Prezident Suleyman DEMİRELin çalışmalarınnan hem yardımınnan.
TC_basbakani_Gagauziyada_6

Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP kendi sözündä annattı Kişinev-Komrat arasında ilişkilär için.

Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ okudu Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresn adına Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın kutlama kiyadını.
TC_basbakani_Gagauziyada_12

Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM selemnadı gagauzları “80 milionnuk Türkiye halkın adından”. Canabisi şükür etti Moldovanın ilk Prezidentına Mircea SNEGURa hem Gagauz Respublikasının ilk hem tek Prezidentına Stepan TOPALa o iş için, ani becerdilär, oturup bir masa başına, da baarışlan konfliktı çözdülär. Belliki unutmayıp anmaa Türkiyenin 9-cu Prezidentın Suleyman DEMİRELin bu uurda çalışmalarını da.

Başbakan Binali YILDIRIM açıkladı, ani Türkiye ileri dooru da Gagauziyaya herbir uurda, bunun içindä ana dillerini üürenmektä da, yardım edecek. Ama urguladı, ani gagauzlar da, Moldova içindä olarak, kendi ana dilini hem romun dilini üürensinnär lääzım. Bu iş için onnara üüredici yollanacek.
TC_basbakani_Gagauziyada_7

Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi kapandı onunnan, ani Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM Çadır kasabasında 2016 yılın Kirez ayın (iyün) 13-14 gecesi olan seldän zarar görän aylelerä verdi eni kvartiralardan sertifikatları. Bu kvartiraları eni evdä, TİKA yolunnan, düzdü Türkiye Respublikası. Sertifikat vermesindä Canabisinä yardımcı oldular Moldova Perzidentı İgor DODON, Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP hem Gagauıziya Başkanı İrina VLAH.

Binali YILDIRIMa “DOKTOR HONORİS CAUSA” ŞANNI ADI HEM DÜPLOMASI VERİLDİ
Hep o günü, Komrat Devlet Universitetın (KDU) Senato kararınnan hem Senatonun adından KDU rektoru Sergey ZAHARİYA verdi Türkiye Başbakanına Binali YILDIRIMa  “Doktor Honoris Causa” şannı adı hem Diploması.
TC_basbakani_Gagauziyada_8

Bu adı kablederäk, Binali YILDIRIM urguladı, ani Gagauziyaya seftä geldi Türkiyenin Başbakanı hem KDU seftä bir Başbakana bölä ad verer. Da bu adın verilmesi gösterer o dostluk hem kardaşlık ilişkilerini, ani kuruldu Gagauziya hem Türkiye arasında.

Binali YILDIRIM urguladı, ani Türkiyedä pek büük uur vererlar universitetlara. Canabisi söledi, ani 2003-cü yıldan beeri Türkiyedä Universitetların sayısı 76-dan 184 kadar zeedelendi.

Türkiye Başbakanı dedi, ani pek islää olacek Komrat Devlet Universitetında “Türkologiya kafedrası” açmaa.

Türkiye Başbakanını YILDIRIMa  “Doktor Honoris Causa” şannı adını hem Diplomasını kabledilmesinnän kutladılar Moldova Premyer-ministrusu hem Gagauıziya Başkanı da.
TC_basbakani_Gagauziyada_9

Kutlama toplantısında Komrat Devlet Universitetın hem Türkiyenin kultura işlerinä bakan Yunus Emre institun arasında işbirlii protokolu imzalandı.

EKO-OTELİN TEMEL ATMASI

Komrata vizit çerçevesindä Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM pay aldı “Chateu Komrat” Eko-otelin temel atması sırasında.

Bu sıraya, Binali YILDIRIMnan birliktä, katıldılar Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Gagauıziya Başkanı İrina VLAH hem Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ.
TC_basbakani_Gagauziyada_10

“Chateu Komrat” Eko-oteli düzülecek birbuçuk yılın içindä Komrat gölünün yanında. Ona invistiţiyalar 2 milion dolardan zeedä olacek.

BİR CUVAP YAZIN