sovet_nasaat (2)

25.03.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 526 KERÄ BAKILMIŞ

Başkan hem Soțialistlär partiyası ortalıı ayaa kaldırêrlar

Gagauziya Halk Topluşun maasuz sesiyasında deputatların çokluk oyunnan Gagauziya Başkanı seçimnerini Hederlez ayın 19-dan Kirez ayın (iyün) 30-na geçirincä, Gagauziya Başkanı hem Soțialistlär partiyası ortalıı ayaa kaldırmaa başladılar.

İlktän presada, sora da Başkanın tarafından Kongaz küüyündä Baba Marta ayın 23-dä yapılan «Расширенный совет с жителями из всех населенных пунктов АТО Гагаузия» dedikleri sırasıında bu konu önä çıkarıldı.
sovet_nasaat (1)

Bu sıraylan ilgili Başkanın saytında verilän haberä hem patretlerä görä, görüner, ani toplantıda pay alannarın arasında taa çoyu ispolkopmun azaları, Başkanın adamnarı, sovetnikleri hem onun kurduu başka kuruluşların azaları, Gagauziya Bilim Merkezin kişileri, Soțialistlär partiyasının kişileri hem Başkanın dolayanında bulunan başka insannar. Tribunaya çıkan hem oradan insannara nasaat edennär da çoklukta hep onnar oldular.

Foto: gagauzinfo.md

BİR CUVAP YAZIN