baskanin_emin_vermesi (6)

20.07.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 2088 KERÄ BAKILMIŞ

Başkan İrina VLAH eminä getirildi

2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 19-da, Gagauziyanın eni seçilän Başkanı İrina VLAHın emin vermesinnän ilgili olarak, Komrat kasabasının baş meydanında Gagauziya Halk Topluşun (GHT) maasuz ofiţial toplantısı oldu.

Bu yortulu sırada pay aldılar üüsek musaafirlär:  Moldova Prezidentı İgor DODON, Moldova Parlamentın spikerı Zinaida GREÇANAYAn, Moldova premier-ministrusu Maya SANDU, Moldova Mitropolitı VLADİMİR, Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisin Gürol SÖKMENSÜER hem Moldovada başka devletlerin Büükelçileri, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU hem başka misiyaların temsilcileri, yabancılıktan musaafirlär.

Emin vermäk sırasınnan ilgili Gagauziya Halk Topluşun maasuz ofiţial toplantısını açtı GHT Başı Vladimir KISSA, angısı bildirdi ani toplantıda 36 deputattan 27-si pay alêrlar.

Bunun ardına Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) başı İvan KOMUR açıkladı  Kirez ayın (iyün) 30-da Gagauziya (Gagauz Yeri) Başkan seçimnerin sonuçlatını. Komrat Apeläțiya Palatasının predsedatel yardımcısı Dimitry FUJENKO da okudu Kararı, angısına görä eni seçilän Başkanı İrina VLAHın mandatı tanındı.

Bundan sora eni seçilän Başkanı İrina VLAH okudu Başkan eminini hem öptü Gagauziyanın (Gagauz Yeri) bayraanı. Nedän sora da emin sırasına katılannarın önündä nasaat etti.

Eni seçilän Başkanı İrina VLAHı sțenadan kutladılar Prezident İgor DODON, spiker Zinaida GREÇANAYAn, premier-ministru Maya SANDU, Mitropolit VLADİMİR, Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER, Rusiya Devlet Dumasının predsedatel yardımcısı Olga EPİFANOVA, Rusiyanın Federațiya Sovetinin halklararası işlerindä komitetın başı Konstantin KOSAÇOV.

Emin vermä sırasının ofițial payını kapattılar gagauzların “Oglan” türküsünnän.

Bundan sora meydanda başladı büük bir konțert. Açtı konțerti Gagauziyanın kıymetli artistksı Lüdmila TUKAN türküylän “Hey, dostum!” (laflar –Todur ZANET, muzıka – İlya FİLEV). Sora sțenaya çıktı ansambli BRIO SONORES, angısının ardından geldi gagauz türkücüsü Vitaliy MANCUL.

Ayrı bir sürpriz konțerttä oldu, açan SSRB halk artistkası Sofiya ROTARU sțenaya çıktı da çaldı hepsi insannarın tarafından sevilän türküleri. Sofiya ROTARUyu Komrada getirdi Moldova Prezidentı.

Konțerttän sora meydanda salüt yapıldı.
baskanin_emin_vermesi (4)
baskanin_emin_vermesi (1)
baskanin_emin_vermesi (3)
baskanin_emin_vermesi (2)
baskanin_emin_vermesi (5)
baskanin_emin_vermesi (7)

BİR CUVAP YAZIN