orden_danc

29.06.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 362 KERÄ BAKILMIŞ

Başkan ordennarı, kıymetli adları hem gramotaları verdi

2018-ci yılın Kirez ay (iyün) 28-dä Gagauziya Başkanı verdi Gagauziyanın ödüllerini (ordennarı, kıymetli adları hemgramotaları) anılmış insannara: mediţina işçilerinä, poliţiyacılara, kultura hem bilim zaametçilerinä, üüredicilerä, jurnalistlerä hem çinovniklerä.
orden_hepsi

Ödülleri kabledän insannarın arasında “Gagauziya (Gagauz Yeri)” ordenı verildi ayakta bulunan Çadırdan poliţiyacıyalara Saveliy ERGOGLU hem Boris JELEZOGLUya hem da raametli kahramana, hep Çadırdan poliţiyacıya Georgiy SIRTMAÇa (ordenı aldı onun eşi), ani canını verdi Gagauz Respublikasının kurulması için.

“Mihail Çakir” ordenı verildi gagauzların anılmış vraçına, mediţina bilgilerindä doktora, Devlet Kanţeläriyasının yanında bulunan kurort-sanitar hem reabilitaţiya ilaçlamasında Asoţiaţiyasının Bolniţasında hirurga Aleksandr DANÇa.

“Gagauziyanın kıymetli mediţina zaametçisi” adları verildi: Çadır rayon bolniţasının dermatolog doktoruna Zinaida VARBANa, Komrat rayon bolniţasının hirurguna Konstantin YANİOGLUya, Valkaneş kasabasının duudurma evin akuşer-genikolog bölümünün başına Nikolay BRINZAya.

“Gagauziyanın kıymetli pedagogu” adı verildi Valkaneş kasabasının “A.Doljnenko” liţeyin romın dilindä üüredicisinä İoana DRAGANÜKa.

“Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi” adları verildi: Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyasının başına Marina SEMENOVAya, Avdarma küüyün Yaratmak Evinin öndercisinä Mihail YAZACIya, Komrat “D.Savastin” resimcilik şkolasının pedagoguna Mariya DİMOGLUya, Komrat uşak muzıka şkolasının pedagoguna Tatyana MUTKOGLUya, Cadır kasabasının “Kadınca” ansamblisinin ilk öndercisinä hem büünkü “Çayır” rock-grupanın artistına Dimitriy STOYANOVa.

“Gagauziyanın kıymetli jurnalistı” adı verildi “Gagauziya Radio hem Televideniyasi” kompaniyasının korespondentına Maya SADOVİÇa.

Gagauziya Başkanın hem Halk Topluşun Gramotası” verildi: Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyasının zaametçisinä Anna POMETKOya, Çadır uşak muzıka şkolasının pedagoguna Dimitriy DİMÇOGLUya, Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyasının zaametçisinä hem Komrat “S. Kösä” teatrusunun aktöruna Mihail REZUNEŢa, Komrat rayon bolniţasının reanimaţiya bölümünün başına Andrey PLAHOTNÜKa, Çadır kasabasının Saalık Merkezinin habercilik hem statistika bölümünün başına Susana KURTEVAya, Valkaneş rayon bolniţasının direktorun yardımcısına, terapevt doktoruna Natalya İVANOVAya.

Bundan kaarä Moldova Respublikasının Pravitelstvosunun Diplomnarı verildi Gagauziyanın çinovniklerinä: Gagauziya Başkanın hem İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısına Vadim ÇEBANa, Komrat rayon administraţiyasının buhgalterına Natalya ALADOVAya, Gagauziya çiftçilik hem industriya Upravleniyasının buhgalterına İrina BOLGARa.

PATRETLERDÄ: “Mihail Çakir” ordenın kavalerı – doktor Aleksandr DANÇ.
Ödülleri aldıktan sora ortak patret.

Foto: vlah.md

BİR CUVAP YAZIN