Baskan_secimneri_30_06_2019 (1)

01.07.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 449 KERÄ BAKILMIŞ

BAŞKAN SEÇİMNERİ. İrina VLAH: “Biz ensedik!” Dimitriy MANOL: “Biz ensedik!” İvan BURGUCU hem Sergey ÇİMPOEŞ susêrlar.

Kirez ayın (iyün) 30-da saat 21:00-dä Gagauziya Başkanı seçimneri bittilär. Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) açıklama yaptı, ani ön bilgilerä görä o saada kadar Gagauziyada seçimnerdä pay almış 50,35% seçimci.

GAGAUZİYADA KAÇ KİŞİ SEÇİMCİ VARDI?
Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) açıklamalarına görä Gagauziya Başkanı seçimneri için seçim listelerinä 110 014 kişi koyuldu: 106 839 kişi (bu ilk sayı) hem 3 175 kişi (ek sayı).

MSK-nın AÇIKLAMASINA GÖRÄ:
MSK bildirdi, ani Kirez ayın (iyün) 30-da saat 21:00-dä Gagauziya Başkanı seçimnerindä Komrat rayonunda 49,92% (24 344 kişi), Çadır rayonunda 53,22% (21787 kişi) hem Valkaneş rayonunda 45,52% (9 079 kişi) pay almışlar. Bu da, MSK-nın esabına görä yapêr 50,35% (55 210 kişi).

BİR MATİMATİKA ESABI:
110014-tän 50,35% sayarsak – bu 55 392 yapêr. MSK-nın esabında sa bu, neçin sa 55 210 yapêr? Arada 182 seçimci kayıp.

50,35% DOORU SA SEÇİM BÖLÜMNERİNDÄ OY VERMÄK VAKIDINI 1 SAADA NEÇİN UZALTTILAR?
Herliim MSK-nın 50,35% açıklaması aslı sa, neçin ozaman seçim bölümnerin çoyunda oy vermäk vakıdı saat 21:00-dan sora taa BİR saada uzadıldı?

BAAMSIZ KANDİDAT Dimitriy MANOLa GÖRÄ:
Baamsız kandidat Dimitriy MANOLun saat 21:30 için yapılan açıklamasında seçimä katılan insan sayısı 48,45% (53 301 kişi). Bu üzerä da, Dimitriy MANOLa görä, Gagauziya Başkanı seçimneri olmadı görüner.

KANDİDAT İrina VLAHın SAAT 22:30-da AÇIKLAMASI
Taa Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) seçim bölümnerindän protokolları açıklamadaan hem angı kandidat kaç % oy aldı bildirmedän, kandidat İrina VLAH saat 22:30 dolayında yapılan açıklamaya görä Başkan seçimnerini ensediini bildirdi.

KANDİDAT Dimitriy MANOLun SAAT 21:50 AÇIKLAMASI
Baamsız kandidat Dimitriy MANOLun saat 21:50-dä yaptıı açıklamasında bildirdi, ani Gagauziya Başkanı seçimnerindä 48,45% (53 301 kişi) seçimci pay aldıı için, ne sayıya görä 50%+1 kişidän aaz, Gagauziya Başkanı seçimnerin olmadıını önä sürdü.

MOLDOVA PREZİDENTIN AÇIKLAMASI
Saat 23:00 dolayında kandidat İrina VLAHın yanında bulunan Moldova Prezidentı İgor DODON açıkladı, ani Gagauziya Başkanı seçimnerin oldu hem şükür etti hepsi insannara, kim pay aldı bu seçimnerdä.

KANDİDAT Dimitriy MANOLun Maya SANDUya hem HALKLARARASI KURULUŞLARA DANIŞMASI
Baamsız kandidat Dimitriy MANOLun saat 21:55-tä yaptıı açıklamasında bildirdi, ani bu saada kadar seçim bölümneri taa açık durêrlar hem danıştı Moldova premyer-ministrusuna Maya SANDUya durgutsun Gagauziyada bu kenarsız zakonsuzluu. Dimitriy MANOL danıştı halklararası kuruluşlara karışsınnar bu haksız işä.

KANDİDATLAR İvan BURGUCU HEM Sergey ÇİMPOEŞ SEÇİMNERDÄ OLAN İŞLÄRLÄN BÜTÜN AVŞAM HİÇ BİR AÇIKLAMA YAPMADILAR

GÖZLEMCİLÄR NE DEYECEKLÄR?
Gagauziya Başkanı seçimnerinä, gözlemci olarak, 192 kişi yazıldı. Onnarın arasında cümne kuruluşların azaları hem 49 halklararası gözlemci (Amerikadan, Azerbaycandan, Estoniyadan, Franțiyadan, İtaliyadan, Niderlandlardan, Litvadan, Romıniyadan, Rusiyadan, Slovakiyadan, Şvețiyadan).
Gözlemci olarak Gagauziya Başkanı seçimnerindä Türkiye Respublikasının Büükelçiliin, OBSEnın, Evropa Birliin hem Rusiya Büüeklçiliin diplomatları da vardı.

BU SAADA KADAR GAGAUZİYA BAŞKANI SEÇİMNERİNNÄN İLGİLİ MSKnın DETALLİ AÇIKLAMALARI TAA YOK.
Baskan_secimneri_30_06_2019 (6)
Baskan_secimneri_30_06_2019 (4)
Baskan_secimneri_30_06_2019 (5)
Baskan_secimneri_30_06_2019 (7)
Baskan_secimneri_30_06_2019 (2)
Baskan_secimneri_30_06_2019 (3)

BİR CUVAP YAZIN