popazlara_medali

30.03.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1029 KERÄ BAKILMIŞ

Başkandan popazlara medalilär baaşışı

Gagauziya Başkanı İrina VLAH baaşladı Moldovanın hem Gagauziyanın popazlarına “Gagauz Respublikasına 25 yıl” medalilerini.

Baba Marta ayın 29-da Kongaz küüyün Ay Troiţa klisesindä, Komrat hem Kaul episkopu Anatoliyin başkannıı altında, Gagauziya popazların toplantısı oldu. Toplantıya katıldı Gagauziya Başkanı da.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH popazların önündä urguladı, ani hristiannık hem klisä büük pay alêr gagauzların kulturasında hem istoriyasında. O yardım eder gençleri dooru terbietmää.

Toplantıda Gagauziya Başkanı baaşladı Moldovanın hem Gagauziyanın popazlarına “Gagauz Respublikasına 25 yıl” medalilerini. Bu baaşışı kablettilär Komrat hem Kaul episkopu Anatoliy hem da Gagauziyada izmet edän taa 12 popaz.

BİR CUVAP YAZIN