miting_28_05_2021 (4)

28.05.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 488 KERÄ BAKILMIŞ

“Başkanı erä!” baararak, protest mitingı yapıldı

Hederlez ayın 28-dä, Komratta, Gagauziyayı kuran veterannar hem Gagauziya patriotların başı Mihail VLAH Gagauziya Başkanına İrina VLAHa karşı bir protest mitingı yaptılar. Miting geçti İspolkom binasının önündä.

Burada nasaat edennär açıkladılar, ani onnar diil kayıl “Gagauziyanın 2021-ci yılı için Büceti”nnan hem çaardılar Moldova Respublikasında 2021-ci yılın Orak ayın 11-dä olacek Parlament seçimnerinä baykot yapmaa.

Mitinçilerin “Başkanı erä!” durmamayca baarmaların arasında, Gagauziyayı kuran veteran Dimitriy ZİROV teklif etti Gagauziya Başkanına İrina VLAHa başkannıktan atılsın da yol versin gagauzların hem Gagauziyanın halizdän patriotlarına.

Mitingçilär istärdilär, ani  Gagauziya Başkanı onnarı işitsin da bakışını çevirsin bir tepä soruşa (patentlar, Gagauziya Halk Topluşu seçimneri, Kişinevun önündä Gagauziyayı korumak h.t.b.), angıların çözülmesini ondan beklener.

Ama Gagauziya Başkanı mitingçileri hiç yoktu nicä işitsin, zerä bu vakıtta Canabisi bir restoranda “Gagauziyanın ekonomika Soveti”nnän konuşardı.

Mitingçilär bildirdilär, ani protestlardan vazgeçmeerlär da gelän mitingı Kirez ayın 12-nä yapaceklar.

Patretlär: nokta.md
miting_28_05_2021 (3)
miting_29.05.2021
miting_28_05_2021 (5)

BİR CUVAP YAZIN