merkez_rusça_2

08.12.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 467 KERÄ BAKILMIŞ

Başküüyündä evdeki zorba kurbannarı karı kulluu için Regional merkezi açıldı

Kırım ayın (dekabri) 7-dä Gagauziyanın Başküüyündä (Kirsova) oldu evdeki zorba kurbannarının Regional merkezin ofițial açılışı, angısında pay aldılar Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Moldova Respublikasında PROONun daymalı temsilcisi Dima AL-KHATİB hem Başküüyü primarı Sergey SAPUNCI.

Merkez bölümü bulunêr küüyün gimnaziyasının binasının bir kanadında.  Bölümdä 304 bin ABD dolarlık tertiplemäk yapıldı, ne verecek kolayını burada 18 kişi birdän kalsın. Bu paranın 215 binini verdi PROON kuruluşu, 89 binini da, kontribuțiya olarak, Gagazuiya halkı koydu.

Evdeki zorba kurbannarı karı kulluuna deyni bu Merkezdä, imektän kaarä, psihologun, soțial asistentın hem yuristın izmetleri verilecek. Lääzım olarsa, medițina serviçi da yapılacek.

Evdeki zorba kurbannarı karı kulluu Regional merkezin başı Svetlana GEORGİEVA oldu.
merkez_rusça_3
merkez_rusça_1

Patretlär: vlah.md

BİR CUVAP YAZIN