skola_kiyatlari

01.06.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 554 KERÄ BAKILMIŞ

Başlangıç hem gimnaziya klaslarına – kiyatlar parasız

Moldova Pravitelstvosu aldı karar, ani, başlayıp bu yıldan beeri, Moldovanın şkolalarında başlangıç hem gimnaziya klaslarında üürencilär üürenmäk kiyatlarını parasız kabledeceiklär.

Taa ileri Moldova Konstituţiya Sudu aldıydı karar, ani bu iş lääzım olsun paralı. Ama bu karar Konstituţiyaya ters gidärdi, zerä Moldovanın Konstituţiyasına görä Moldovada başlangıç hem orta üürenmäk lääzım parasız olsun.

BİR CUVAP YAZIN