kurdoglu_2

07.10.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 425 KERÄ BAKILMIŞ

Baurçu hem II-ci dünnää cengi için eni kiyat

Canavar ayın (oktäbri) 3-dä Gagauziya Regional bibliotekasında oldu prezentațiya Konstantin KURDOGLUnun kiyadına «Никто не забыт, ничто не забыто», ani baaşlanmış Moldovanın nemțä-faşist okupațiyasından kurturulmanın 75-ci yılına.

Bu kiyadın avtoru hazırladı başka kiyatları, neredä annadılêr Gagauziyada represiyalar hem deportațiyalar, 1946-1947 yılda aaçlık. 2012-ci yılda o çıkardı «История с. Баурчи» kiyadını.

«Никто не забыт, ничто не забыто» dokumental bir kiyat baurçulular için, ani katıldılar II-ci dünnää cenginä hem rus askerleri için, ani öldülär Baurçu küüyü için. Kiyatta erleştirili baurçuluların o cengtä pay alannar için annatmaları, Rusiya Federațiyasının korunmak Ministerliin Merkez arhivından dokumentlar. O dokumentların arasında var seftä bulunan hem Baurçu için ölän bir rus askerin adı – Filip BREJNEV, Kursk dolayından duuması.

Kiyadın prezentațiyasında pay alan gagauz yazıcıları Pelageya FİLİOGLU hem Todur MARİNOGLU, avtoru kutlayıp, urguladılar, ani bu kiyat pek yardımcı olacek üüredicilerä, studentlara, üürencilerä hem hepsinä, kim meraklanêr II-ci dünnää cenginnän, o bakışların uurundan, ani bitki vakıtlarda bizim devletimizin istoriyasını enidän yazmaa savaşêrlar hem o ceng için aslısına “eniletmelär” kurmaa çalışêrlar.

Mariya NEDÄLKOVA, Gagauziya Regional bibliotekasının direktoru
kurdoglu_1

BİR CUVAP YAZIN