20.08.2012, tarafından yazılı , ANALİTİKA BÖLÜMÜ, 1645 KERÄ BAKILMIŞ

Bayrakları neçin 20-dä kaldırdılar

Gagauzların eni istoriyasında peydalandıydı bir yortu, ani hepsimizi birleştirärdi – Gagauz Respublikasının Günü. Birleştirärdi ölä, nicä birleştiydilär Gagauziyanın insannarı 22 yıl geeri, açan Gagauz Respublikasını kurmaa deyni kalkındıydılar.

Gagauz Respublikasının Günü, Harman ayın (avgust) 19-zu, – bireşmäk yortusuydu. Şindi sa – köşä yortusu oldu. Taa doorusu: onu köşä yortusu yapmaa karar aldılar onnar, Gagauziyanın büünkü bürokratları. Bu işmaamilä surat geler, ama bakın nicä adım-adım “SUSLOVcuklar” düşünmüşlär gagauzların birleşmesini darı gibi daatmaa:

- İlktän bu büük Gününä karşı Komrat kultura Evin remontunu başladêrlar (olmasın neredä bilä kutlamaa deyni);

- Sora Gagauz Respublikasının Gününä karşı yapılmaa plannanan Bütindünnä gagauzların III-cü Kongresini Çadıra geçirmää tekilif ederlär;

- Yalancı bir “birleştirici” sebep bulup Kongresi Harman ayından (avgust) 17-18 günnerindän Kasım ayı 2-3-nä atêrlar. (Kasım yortusuna da diil!!!);

- Karar alınêr Gagauz Respublikasının Gününü herkezi kendi küüyündä hem kasabasındakutlasın;

- Gagauziya girişindä (oku 4-cü sayfada) Moldovanın hem Gagauziyanın bayrakları Gagauz Respublikasının yortusundan sora, bir gün geçtiynän kaldırêrlar.

Sanmêêrım, ani bölä bir plan var nicä peydalansın o insannarın kafalarda, ani yaşamalarında birkaç asker kiyadı okudular. Yumulu gözlän da görüner, ani bu fikir nesoysa “analitik merkezindä” yaratılmış sora da kafaya yutturulmuş. Ama neçin?
Cuvap belli: Gagauzları, Gagauzluu, Gagauz Simvollarını yok edip, genä gagauzların BELİNİ kırmaa!

Acaba bunun sebepi korkaklık hem yalancılık mı? Zigmund FREYD demiş, ani bir insan korkak hem yalancıysa sa, bunun köklerini onun uşaklıında arramyın. Aaradık – Zigmund FREYD haklı!

Gagauzlarda var bir laf – pızli. Ölä deerlär uşaa, ani herbir iştän korkêr. Acaba Gagauziyadakı pızlilär Gagauz Respublikasının Günündän mi korkêrlar? Osaydı kendi görünmeyän saabilerindän mi?

Harman ayın (avgust) 20-dä Gagauziya girişindä Moldovanın hem Gagauziyanın bayraklarını kaldırılmasınnan ilgili cümneyä  “aslı gibi” yalannarı yutturdêrlar. Bir yalanı gagauzlara –“bayrakları Gagauz Respublikasının yortusu çerçevesindä kaldırdaık”. Birini da Kişineva – «флаги подняли не в день Гагаузской Республики, а позже».

Gagauz Respublikasının Gününü oyuncaa çevirdilär. Gagauz milleti ne uşak mı da bu BÜÜK hemAYOZLU Günnän oyuncak gibi oynasın?

Kim bu vasıl oyuncakların ardında durêr? Osa bu oyuncak diil mi, ama büük bir geopolitika oyunu mu? Bu oyunun ardında taa büük bir iş mi yatêr da biz onu taa derinädän annayamêêrız mı? Bekim gagauzları başka bir iş için kurban hazırlêêrlar?
Allah biler! O sa şeytan mı?

BİR CUVAP YAZIN