Beceriklik_paylaşma (7)

23.08.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 876 KERÄ BAKILMIŞ

Becerikliklän paylaşmak – bu cömertlik bir iş!

TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) Başkannıı hazırladı bir programa, angısına görä, gençlärlän ilişkilik kurmaa hem becerikliklän paylaşmaa deyni, Türkiyedä 500 studentı 35 devletä yolladı. Bu devletlär TİKAnın yapttıı çalışmaları erlerdä bulunêrlar: Afrikada, Aziyada, Orta Douda, Üülen Amerikada. Bu programayı aslıya çıkarmaa deyni TİKAya yardımda bulundular Türk Hava Yolları (biletlär sponsoru), Anadolu Ajansı, TRT hem YTB (Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar) Başkannıı. Bu 500 studentın arasından 16 kişi (taa çoyu medițina uurunda üürenerlär) bir aftaya kadar Gagauziyaya geldi.

Studentların Moldova topraanda bulunmaları başladı Türkiye Kişinev Büükelçiliinä, TİKA Kişinev ofisinä hem Türk Hava Yolları Kişinev ofisinä vizitlardan.

Türkiye Kişinev Büükelçiliindä onnarı kabletti Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, angısı, annattı Moldova hem Gagauziya için hem baaşladı studentlara baaşışlarını.

TİKA Kişinev ofisindä sa, TİKA Kişinev  programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU  hem ofisin çalışannarı Gagauziyada olan programaylan tanıştırdılar hem o programa gözäl geçsin deyni herzaman yannarında bulunmaklarını bildirdilär.

Türkiyedän studentlara Gagauziyaylan tanışmak başladı Komrat  “Hoca Nastradin” adına uşak başçasından. Burada  uşaklarlan tanıştılar hem onnara baaşışlar getirdilär.

Söz gelişi bölä bir tanışma hem buluşma Komrat “Recep Tayyip ERDOĞAN” ihtärlar evindä yaşayan insannarlan da olacek.

Sora bütün delegațiya  Komrat rayon bolnițasına ilk vizitını yaptı, neredä onnarlan Gagauziya  doktorları da 4 gün içersindä kendi becerikliklerinnän paylaşaceklar.

Kultura programasına görä Türkiyedän studentlar Komrat ATATÜRK bibliotekasınnan tanıştılar. Burada bibliotekanın direktoru Vasilisa TANASOGLU musaafirlerä bir ekskursiyası yaptı. Nedän sora, hep burada, Akademik Todur ZANETlän hem Gagauziya kultura insannarınnan Mariya KISSA-TARANENKOylan hem Tatyana KOÇANnan bir buluşma oldu. Buluşmada Todur ZANET annattı gagauzların dil, kultura, literatura, resimcilik hem incäzanaat istoriyasını, şükür edip Türkiyeyä, Türkiyenin TİKA, TÜRKSOY, YTB hem Yunus Emre kuruluşlarına, o yardımnar için, ani gagauzların bu uurlarda kalkınmasına yapêrlar. Buluşmada Gagauziyanın anılmış hem kıymetli kultura zaametçisi Mariya KISSA-TARANENKO çaldı musaafirlerä gagauzça türkü.

Buluşmanın sonunda Türkiyedän studentlar Türkiyedän yannarında getirän kiyatları Komrat ATATÜRK bibliotekasına baaşladılar.
Beceriklik_paylaşma (9)
Beceriklik_paylaşma (7)
Beceriklik_paylaşma (12)
Beceriklik_paylaşma (11)
Beceriklik_paylaşma (10)
Beceriklik_paylaşma (2)
Beceriklik_paylaşma (1)
Beceriklik_paylaşma (6)

BİR CUVAP YAZIN