T-34_Beltsta

22.09.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1000 KERÄ BAKILMIŞ

Belţ sözünü söledi. Komrat susêr.

Moldovanın Romıniyaylan birleşmäk isteyän unionist ministrusunun Anatol ŞALARUnun teklifinä, ani “Moldovada “sovet okupaţiyası” muzeyi açsınnar hem Moldovada bulunan hepsi tank pamätniklerini bu muzeyä toplasınnar” Belţ kasbasının primarı Renato USATIY hemen cuvap etti.

Renato USATIY açıkladı, ani “Belţ kasabasında tank pamätnii durdu hem daymaların-daymalarında duracek postamentta”.

Komratta da bir T-34 tankı pamätnii var. Ama bu kıpımadan ne Gagauziya öndercileri, ne da Komrat primarı tankın demotajı için hem “sovet okupaţiyası” muzeyi için açıklama yapmadılar.

BİR CUVAP YAZIN