zeynel

25.11.2014, tarafından yazılı , LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BÖLÜMÜ, 1966 KERÄ BAKILMIŞ

Beni yaamura çaar unutma

Zeynel BEKSAÇ, duudu 1952-ci yılda Priznen kasabasında, Kosova devletindä. Poet, yazıcı, resimci, kompozitor, jurnalist. 10 şiir kiyadın avtoru. Çok literatura ödüllerin saabisi. Türkiiye Yazıcılar Birlii hem Avrasya Yazıcılar Birlii azası. Kosovoda uşaklar için “Türkçem” jurnalını çıkarêr.

BENİ YAAMURA ÇAAR, UNUTMA
Gözüme mıh çakarcasına durma ölä
Yol var
Yolculuk var
Ansızdan iş çıkar
Bişey olur
Beni yaamura çaar, unutma
İki gözüm yaşamak
Varım inadına
Eşilindä
Alında
Moorunda
Düşündä
Ayında
Kavganda
Braayıp gidersin olur ye
Beni yaamura çaar unutma
Esabı brak
Kantarı brak
Yol kısa yol uzak
İnsana insan lääzım
Ye bildiincä aktıkça dereciklär
Su utu* tuttukça gerçeklär
Uyuyup uyanmadıkça zaman
Beni yaamura çaar unutma
Büüdükçä tuzak hoburluu gözlerdä
Skvoznäk aldıkça dört duvar arası
Silinincä güneşä giden iz
Beni yaamura çaar unutma
Harman sonu
Ya da bir baa bozumu
Gelin ökçeleri şıraya kokunca
Yakılınca bir yanık gurbet türküsü
Beni yaamura çaar unutma
İlkyazı yazı
Güzü kışı
Taşı topraa hem ateşi
Hem da dostu duşmanı
Aklından çıkarmadıkça
Beni yaamura çaar unutma
_______________
Su utu* – su otundan suda olan adacıklar


TÜRKÇEM HEP 
OKOPUM OLDU AMA
Hep yıkıntılarda duudum eni baştan
Bir bozkır düşü incelii bilä
Gırtlııma bıçak oldu
Yazda güzü

Güzdä kışı yaşadım

Sevgi hep okoplarım oldu ama
Kuşkuyu tuzaa
Gülü kalbimä gömdüm
Eskimedi direngen özüm benim
Yaarına yaşım oldu
Hoşgörü hep okoplarım oldu ama
Ne kula boyun iildim
Ne bukaya kolayından geldim
Düzdä yamaç tırmandım
Köstektä kol gezdim varlandım
Türkçem hep okoplarım oldu ama
Prizren, Çiçek ayı (aprel) 1991

Gagauzçaya çevirdi Todur Zanet

Anaktar sözlär :

BİR CUVAP YAZIN