Kisinev_sergi

05.03.2015, tarafından yazılı , KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BÖLÜMÜ, 1654 KERÄ BAKILMIŞ

“Benim tarafım” resimcilik konkursunda Komrattan genç resimcilär prizör oldular

Küçük ayın 21-dä Moldovada Rusiyanın bilim hem kultura merkezindä “Benim tarafım” resimcilik konkursunda enseyän genç resimcilerä ödül verildi. Bu konkurs Haalklararası Ana dili Gününä baaşlandı.

“Benim tarafım” resimcilik konkursunda pay aldılar Moldovanın çeşitli rayonnarından hem Gagauziyanın hem Pridnestrovyenın genç resimcileri.

İlk basamakta konkursun jürisi (jüri azaları Kişinevdan, Tiraspoldän hem Komrattan oldular) ayırdılar 60 resim, angılarını II-ci etapa kolverdilär. Bu resimnerin temaları sınırlı diildi. Onnarda vardı nicä görmää patret, peyzaj, natürmord, halk masallarına hem legendalara resim.

Konkursun sonuçları açıklandıynan belli oldu, ani bu konkursta pay alan Komrat “D. SAVASTİN” resimci şkolasının üürencileri genä üüsek erleri aldılar.

I-ci erdä: Natalya KINEVA hem Diana GUZUN; II-ci erdä: Aleksandra DEÇEVA; III-cü erdä: Natalya PALAÇAR.

Komrat “D. SAVASTİN” resimci şkolasının konkurs için bölä dedi: “Belliki bizim şkolanın resimnerin kendi özellii vardı, zerä bizim adetlerimiz, sıralarımız hem ornamentlarımız başka türlü, diil nicä başka milletlerdä. Onuştan da, bezbelli, biz okadar başarılı olduk. 60 resimdän 11-ri erleri aldı. Bu 11-rin arasında da bizim uşakların dördü oldu. Bizim uşakların resimnerini pek metettilär. Biz da buna sevineriz! Göreriz, ani çalışmamız diil boşuna.”

BİR CUVAP YAZIN