sedef_1

03.12.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1460 KERÄ BAKILMIŞ

Beşalmadan “Sedef” ansamblisi 20 yaşında

Geçennerdä tamamnandı 20 yıl, nicä Beşalma küüyündä kuruldu “Sevda” ansamblisi. Çok yıllar bu ansambli çalışmardı. Ama taa sora, 1998-ci yılda, ansambli eni adlan sțenaya çıktı. Ozaman ona “Sedef” adı koydular.

Ansamblinin yıldönümü büük konuşmaklan kutlandı. Konuşa beşalmalılardan kaarä geldilär komşu küülerdän musaafirlär hem Gagauziyanın öndercileri.

Kutlamaları hem baaşışları kabletmektän sora, konuş konțert programasınnan ilerledi.

BİR CUVAP YAZIN