moskov_ondercilar

02.09.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1248 KERÄ BAKILMIŞ

Bilgilär Günündä şkolalara baaşışlar

Ceviz ayın (sentäbri) 1-dä şkolalarda üürenmäk başladı yılı. Adetä görä bu gündä, üürencileri hem üüredicileri kutlamaa deyni, gimnaziyalara hem liţeylerä musaafirlää gelerlär analar-bobalar, politikacılar, kultura hem cümne insannarı, veterannar hem başka anılmış insannar. Belli ki onnar boş ellän gelmeerlär.

Bu yıl Gagauziya şkolaların arasında en büük baaşışlardan birisi geldi Çadır kasabasının V.Moşkov adına liţeyä – ikinci klaslarda üürencilerä deyni üürenmäk masalarınnan skemnä komplektları. Baaşladı onnarı liţeyä Gagauziya Başkanı İrina VLAH

Canabisindän karä, Çadır kasabasının V.Moşkov adına liţeyindä üürenmäk yılın çeketmesinä adanan yortulu lineykada pay aldılar hem nasaat ettilär Gagauziya Halk Topluşun deputatları Georgiy LEYÇU hem Oleg KAYKI, Çadır rayonun başı Valentin KARA.
moskov_usaklar

V.Moşkov adına liţeyin direktoru Lübov TORZENOVA şükür etti sölenän hepsi ii sözlär için hem baaşışlar için da açıkladı, ani V.Moşkov adına liţeyi moldovanın 315 liţeyin arasında 68-ci eri tutêr. Onun 95% vıpusknikleri bu yıl Universitetlara üürenmää girdilär, ne gösterer, ani bu liţeydä islää pedagogika kolektivı çalışêr.

BİR CUVAP YAZIN