harun_gungor_

02.11.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 305 KERÄ BAKILMIŞ

Bilim dünnääsının acı kaybı: Prof. Dr. Harun GÜNGÖR raametli oldu

Türkiyenin Kayseri kasabasından kara bir haber geldi – gagauzların hem türk dünnäsının dinnerini aaraştıran Prof. Dr. Harun GÜNGÖR raametli oldu.

Prof. Dr. Harun GÜNGÖRlän tanıştım 1991-ci yılın Çiçek ayında (aprel), açan o, Kayseri Erciyes Universitetından büük bir delegațiyaylan gelmişti Gagauziyanın Çadır kasabasında olan Bütünbirlikli “Üülen-Günduusu Evropada türklär hem da gagouzların etnokultura ilerlemesinin problemaları” bilim konferențiyasına. Ozaman üürenip, ani Canabisi gagauzların dininnän ilgili aaraştırma yapêr, götürdüm onu boba küüyümün Kongazın mezarlıına hem taa sora, arkadaşlarınnan “Ana Sözü” gazetasının redakțiyasında konukladım.

Gagauziyaya Harun GÜNGÖRün gelmesi temel koydu onun “Gagauzların dini inanıçları üzerinä bir aaraştırma” başlıklı doktorluk disertațiyasına. Taa sora da Prof. Dr. Harun GÜNGÖR gagauzların uurunda aaraştırmalarını ilerletti, ortak avtorlukta çıkarıp “Dündän bu günä Gagauzlar” hem başka kiyatlarını.

Prof. Dr. Harun GÜNGÖR türk dünnääsının hakikat bir bilim adamıydı: dinnär istoriyasının tanınmış bir aaraştırmacısydı, akıllı hem derin fikirli, doorucu, dinnerä görä kimseyi ayırmayan hem istoriyanın aslısını yazan, halizdän bilimä izmet edän hem arkasından çok üürencisini bilim dünneyinä getirän.

Prof. Dr. Harun GÜNGÖR 1949-cu yılda Türkiyenin Kayseri kasabasında duudu. 1974-cü yılda Kayseri Erciyes Üniversitetın Üüsek  İslam İnstitutunu başardı hem bütün yaşamasını dinnär istoriyasını aarştırmaya baaşladı.

Gagauzların uurunda çalışmaları için 2012-ci yılın Harman ayında (avgust) Prof. Dr. Harun GÜNGÖRä Gagauziyanın medali verildi.

Harun GÜNGÖRün topracıı ilin olsun! Allaa onu saa yanına kabletsin!

Akademik Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN