Bilgiler

23.03.2017, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 961 KERÄ BAKILMIŞ

Bilim Merkezi “Bilgilär” jurnalı kiyadını tanıttı

Baba Marta ayın 22-dä Gagauziyanın Mariya Maruneviç adına bilim Merkezi Kişinevun Mihail Çakir bibliotekasında yaptı prezentaţiya “Bilgilär” jurnal kiyadına.

Bilim Merkezin başı Pötr PAŞALI annattı, ani “Bilgilär” kiyadı – bu «Научно-практический журнал», nerdä toplu «труды научно-исследовательского центра Гагаузии им. М.В. Маруневич». Bilim jurnalı esabında bu 428 sayfalık kiyat yılda bir kerä çıkacek.

Prezentaţiyada Pötr PAŞALI baaşladı Mariya Maruneviç adına bilim Merkezin adından tiparlanan kimi kiyatları Mihail Çakir bibliotekasına. Bundan kaarä prezentaţiyada pay alannara da baaşlandı birär-ikşär “Bilgilär” kiyadı. “Bilgilär” kiyadını tanıtımasında bilim insanı Elizaveta KVİLİNKOVA da baaşladı kendi kiyatlarını bu bibliotekaya. Kişinevdakı gagauzların Birlii kuruluşun başı Nikolay TERZİ da baaşladı bibliotekaya geçennerdä gagauz dilindä tiparlanan Moldova Konstituţiyasını (çevirdi Pötr ÇEBOTAR).

Prezentaţiyada pay aldılar Bilim Merkezindä çalışannar, Kişinevdan bilim, kultura hem cümne insannarı.

BİR CUVAP YAZIN