bilim_merkezi_zanet_1

25.06.2016, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1444 KERÄ BAKILMIŞ

Bilim merkezindä gagauz adetleri için tombarlak masa yapıldı

Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezi Kirez ayın 15-dä yaptı bir tombarlak masa oturuşu. Bu buluşmanın temasıydı – Gagauz adetleri. Musaafirlerin arasında vardı bizim paalı vatandaşımız Todur ZANET – akademik, peetçi, yazıcı, dramaturg, aarıştırmacı, Bucaan patriotu.

Bu gün buluşmada o önderci oldu, kutlamakları da kabletti, çünkü onun duuma günü kutlandı bir gün ileri, Kirez ayın 14-dä. Temaya pek uygundu bay Todurun 2010 yılda çıktıı kiyadı “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär”. Kiyat kendisi söleer bizä, nekadar avtor beener kendi halkını, aylesini. Gagauz adetleri, kultura, ruh için açıklamaları yazılara avtor toplamış diil sade başka insannardan türlü-türlü küülülerdän, ama kendi anasından da, kendi malisindän dä. Bana pek meraklı geldi üürenmää, ki kiyadın kapaanda bulunêr onun malisinin fotosu.
Avtorun en önemni temalardan biri aaçlık temasıdır. Onun laflarına görä, o bu temayı çekettii aaraştırmaa, taa küçükkän görüp, nicä malisi sofradan imektän sora trofacıkları toplardı. Sovet vakıdında bu tema kapalıydı.
İncelendi, ki avtor kendisi duygulanêr bu temadan, verer o duyguyu kiyada, kiyat da verer insannara.
Gagauz adetlerinä dönüp, sölendi ki bu erlerdä var çok adet – bulgar da, moldovan da. Bay Todur, ayırmaa deyni angısı gagauz adeti, bakarmış lafın temelinä – eer lafın temelindä yatarsa türk lafı (diil Türkiya türkçesi), ozaman o adet – gagauz adeti. Onuştan o urguladı ki adetleri bilmää deyni, lääzım islää bilmää dili.
Taa bir taraftan bakıp adetlerimizä, sölendi – ki halkımızda var din adetleri hem eski adetlär dä, da diil lääzım onnarı karıştırmaa.
Çok meraklı adetlär var bizim halkımızda. Bir interseli bir iş annadıldı (bu var yazılı “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär” kiyatta da) rusalilär için, gagauz folklorunda bulunan personajlar için, onnar diil – mifologiya personajları, nicä başka halklarda, ama – kendi ecelinnän ölmeyän insannar.
Buluşma interes geçti, eni laf, eni söleyiş üürendik. M. KOPUŞÇU, kutlayarak Todur ZANETi, dedi: “Bay Todur – şannı akademik, sevgili vatandaşımız. Duudu büük uşaklı ayledä. Üürenik, çalışkan adam, angısı bizim için derin izlär brakêr.”
bilim_merkezi_zanet_2
Tombarlak masanın teması – Gagauz adetleri. Lääzımnı bir tema hem, bekim, diil bitki kerä aaraştırılan bir temaydır. Bana kalsa, çok taa bu temaylan soruşlar var, – hepsi mi adetlär fayda getirärdilär hem getirerlär, angılarını lääzımnı, islää olacek yaşatmaa ötää dooru, nesoy bunu yapmaa, gençlär nicä bakêrlar adetlerä, isteerlär mi korumaa, annêêrlar mı onnarın maanasını hem neredän onnar çekilerlär h. b.?

Kristina KOÇAN

Patretlär – Alla BÜÜK

Kaynak: www.haber.md (http://haber.md/kultura/180-bilim-merkezind-gagauz-adetleri-iin-tombarlak-masa-yapld-foto.html)

BİR CUVAP YAZIN