biblioteka

27.04.2013, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2057 KERÄ BAKILMIŞ

Bir bibliotekaya 15 yıl – çok mu aaz mı?

Bakmadaan ona, ani büünkü gündä kompyuterlar herbir uurda derindän erleştilär yaşamamıza – bibliotekalar kendi lääzımnıını kaybetmedilär.

15 yıl geeri Komratta açıldı “Mustafa Kemal ATATÜRK” adına türk bibiliotekası. 15 yıl – çok mu aaz mı?

İlk yıl bibliotekanın sergennerindä, siirek-siirek erleşik, 300-zün dolayında kiyat vardı. Okuycularımız da hep bu haldaydı. Yıl-yıldan sergennär kiyatlan doldu: istoriya, filosofiya, etnografiya, incäzanaat hem başka konularda meraklı kiyatlar peydalandı. Bitki vakıtlarda, Gagauziyanın hem Türkiyenin arasında baalantılar taa genişlendii icin, bibliotekamızda en sorumnu kiyatlar  – dil bilgisindä. Gözäl urok kiyatları, angıların audio kasetaları da var. Onnar büük kolaylık vererlär okuyculara Turkiye turkcesini ürenmää. Lääzımnı bilgileri bulmaa deyni bibliotekamızda türlü sözlüklär hem enţiklopediyalar var. Gözäl romannar, peetlär, hem diil sadä türk literaturasından, ama dünnää klasiklerin yaratmaları da var. Geniş bir er bibliotekanın fondunda kaplêêr gagauz literaturası hem çalışêrız olsun hepsi kiyatlar, ne çıkêr tipardan gagauzlar icin hem gagauz dilindä.

Büünkü gündä bibliotekanın fondu – 6000 kiyat. Ama tezlää Turkiyedän taa 1000 kiyat gelecek. Kiyatlardan kaarä, Türkiyeyi hem Gagauziyayı tanıdan çok meraklı kasetalar hem CD disklar var. Jurnallar hem gazetalar – toplu, hazır bekleerlär bizim okuycularımızı. Büük zenginnik onnara deyni – “Ana Sözü” gazetasının podşivkası, taa ilk nomerdän baslayıp büünkü günädän. Bu varlık baska bibliotekalada yok.

Fondumuz halizdän genişlendi, zenginnedi. Okuyucularımız da zeydelendi: küçük uşaklardan başlayıp, büük yaşta insannara kadar: şkolalardan uşaklar, kolec, universitet üürencileri hem üüredicileri, yazıcılar, resimcilär hem başka… Kiyat okuyannardan kaarä, bibliotekamızın çok baska gelenneri da var. Çok toplantılar yapılêr: yazıcılarlan buluşmaklar, eni çıkan kiyatların tanıtımı, peet yarışmaları, şahmata hem şaşki yarışmaları, resim sergileri gerää gibi insanı toplêêrlar salonumuzda. Her yılın geçer 4-5 literatura avsamnarı, 5-6 resim sergisi, 2-3 yarışma. Pek isteeriz ileriyä muzıka avsamnarı da hazırlamaa.

“Mustafa Kemal ATATÜRK” bibliotekası git-gidä halizdän bir kultura merkezi olêr. Türkiyedän gelän musaafirlär da hakına sayêrlar bu eri kendi devletinin bir köşecii. Burada gagauz hem türk gencleri taa yakından biri-birinnän tanışêrlar, dostlaşêrlar. Biblioteka işçileri da bütün bilgilerini hem üreklerini vererlär bu lääzımnı işä.

Vasilisa TANASOGLU, “Mustafa Kemal ATATÜRK” adına türk bibiliotekasının direktoru

BİR CUVAP YAZIN