gagauz_turkusu

30.08.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 736 KERÄ BAKILMIŞ

Bir “Gagauz türküsü” Festivali kaldıydı, ama onun da üstünä nestettilär

Harman ayın (avgust) 19-da, taman gagauz Respublikasının 28-ci yıldönümü günü, Çadır kasabasında geçti XVIII-ci “Gagauz türküsü” festivali. Ama onun da üstünä nestettilär.

Reglamenta görä bu festivsldä yok nicä Gagauz dilindän kaarä, başka bir dildä türkü çalmaa: ne rusça, ne türkçä, ne bulgarca, ne moldovancı, ne başka bir dildä. Ama bu yıl bu kuralı ezdilär da sțenadan ne isteerin hem ne dildä isteersin vardı nicä işitmää.

Not. “Gagauz türküsü” festivalini kuruldu 2000-ci yılda Çadır teatrunun direktoru Mihail KONSTANTİNOVun teklifinnän hem yazıcı Todur ZANETin arka olmasınnan hem da ozamankı Çadır primarı Mihail FORMUZALın yardımınnan Çadır kasabasının primariyası aldı bir karar o festival her yıl olsun. Maasuz bu festivalä deyni poet Todur ZANET hem kompozitor İlya FİLEV yazdılar iki türkü “Çadır” hem “Yaşa, halkım!” Sora “Yaşa, halkım!” türküsü oldu Gagauziyanın ikinci Gimnası gibi.

BİR CUVAP YAZIN