radioviska_1

29.10.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 208 KERÄ BAKILMIŞ

Bir radionun köşeyi kıvırması

Bu işin kuyruunu işittim ozaman, açan GRTnın geçici baş injenerı Mihail KARASENİ annadardı GRTnın geçici Predsedatelinä Vitaliy GAYDARCIya nicä Valkaneş kasabasında Taraklı kasabasından bulgarca Radio “Albena”, kullanarak GRTnın verici direeni, becermiş elktorenergiya için ödämemää hem kendi sçötçiini yan tarafa baalamaa, da 3,5 ayın içindä, 20.02.2018 – 07.06.2018 günneri arasında bu sçötçik bir KWT da saymamış.

Elimä geçän dokumentlerä görä “Noi Media de Sud” SRL Radio Albena” bu Moldovanın Taraklı kasabasında (Moldovada bulgar Merkezi) kendi işini taa çok bulgarca yapan bir radio, ani, Gagauziyanın eni kuvetleri seçilincä, ansızdan başladı bütün Gagauziyaya yayılmaa hem Gagauziyada kendi propagandasını yapmaa.

Sayılêr, ani bu kendibaşına bir radio, ama hepsi şüpelener (kimileri biler da), ani bu Gagauziyanın büünkü başkanın gagauzların fikirini çalkamak için bir Radio hem onun uuru Gagauziyayı Bulgar-Gagauz yada Gagauz-Bulgar avtonomiyası yapmaa. Bunu biz çok kerä hem saytımızda (bak: http://anasozu.com/yildirim-haber-gagauziyanin-daalmasi-birlesmektan-baslayacek-gagauziya-erina-bulgar-gagauz-yada-gagauz-bulgar-avtonomiyasi-mi-geler/, ya http://anasozu.com/maamila-surat-unionistlerdan-kurtalmak-aslisi-gagauzyiayi-bulgar-gagauz-avtonomiyasi-yapmak/, yada http://anasozu.com/bununnan-gagauziya-avtonomiyasi-biter-da-kima-sa-mema-hem-bulgar-gagauz-avtonomiyasi-geler/) hem da gazetamızın sayfalarında yazdık.

Bileriz, ani bir radionun Gagauziyada yayılması zakona karşı gitmeer, herliim o zakoncasına oldu sa hem kendi işlerini insancasına yapırsa. Ama işlär biraz bu esaba uymêêr.

Maamilä surat 2018-ci yılın Küçük ayı (fevral) 20-dä “Gagauziya Radio Televiziınu” Cumne Kompaniyasının (GRT) hem “Noi Media de Sud” SRL Radio Albena” arasında №20/02/18 bir “Valkaneş verici dirää kiralaması Annaşma”sı imzalanmış. Annaşma uzun hem tantalalı, nicä hepsi bu türlü annaşmalar. Altında yazılmışlar GRTnın geçici direktoru Vladimir KILÇIK hem “Noi Media de Sud” SRL Radio Albena” direktoru Vasiliy KASSA.

Bu Annaşmanın 3.4 punktuna görä Arendaya alan her ayın 15-dän lääzım, avans olarak, ödesin o ayın 1500 (bir bin beşüz) ley kira parasını. Ama GRTnın buhgalteriya dokumentlarına görä, kontraktın imzalandıın günündän beeri “Noi Media de Sud” SRL Radio Albena” bir banuț para da GRTya ödämemiş.

2018-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 27-dä GRT CK başına geçti Vitaliy GAYDARCI. “Noi Media de Sud” SRL Radio Albena” tarafından uursuzluu esap alınca, GRT 14.05.2018 günündä yollêêr bu kuruluşun adına 4892,14 leylik VERGİ FAKTURAsını, isteyip onnardan ödesinnär 2018-ci yılın 02, 03, 04, 05 ayların kira parasını. Ardına 01.06.2018 günündä yollanêr Kirez ayın (iyün) VERGİ FAKTURAsı da. Bunun ardına da, 29.06.2018 günündä, GRT yollêêr onnara taa bir VERGİ FAKTURAsı 4661,38 leyä (2018-ci yılın Küçük ayından (fevraldan) Orak ayınadan (iyülädän) Valkaneştä kullanılan elektroenegiya için).

Hepsi bu FAKTURAların ödemesi için şindi dartışmalar gider. “Noi Media de Sud” SRL Radio Albena” onnarı ödemää pek istämeer, kabledip onu, ani Valkaneştä onnar 2018-ci yılın Hederlez ayın (may) başından yayına başlamışlar. Bu iş için yazêr GRTnın adına kendisinin 24.07.2018 yılın №50 kiyadında. Herliim bu ölä sa, “Noi Media de Sud” SRL Radio Albena” bu kiyatlan kableder onu, ani başlayıp Hederlez ayın (may) başından 07.06.2018 gününädän elktorenergiya GRTdan çaldı, çünkü 07.06.2018 günündä GRTnın geçici direktorun adına Açıklama yazısında GRTnın geçici baş injenerı Mihail KARASENİ hem elektromehanii F.D.RAYLÄNU urgulêêrlar, ani “оборудование данной компании было подключено к электросчетчику общественноу компании “GRT”, а показания субсчетчика “Noi Media de Sud” SRL Радио Albena” были по нулям”.

Şindi iş ikiliktä durêr. “Noi Media de Sud” SRL Radio Albena” savaşêr uzatmaa vakıdı, inanarak, ani Gagauziya Başkanı genä GRT başına getirecek kendi kumisini da bununnan o köşeyi kıvıracek.

GRTda olaylan ilgili GRTnın Gözledici Komitetına bildirdi hem “Noi Media de Sud” SRL Radio Albena” direktorun adına bir kiyat yazdı, angısında açıkladı, ani, Annaşmaya uymadıkları için, başlayıp 30.07.2018 günündän Annaşma bozulêr hem, esaplar kapanmarsa, ozaman “Noi Media de Sud” SRL Radio Albena”ylan ilgili materiallar hakları koruyan kuruluşlara verilecek.

Todur Zanet

Not. Araştırma yapıldı Moldovada Litva Respublikasının para aarlıınnan Media Birlii-Uniunia Media Cümne Birlii tarafından verilän küçük grant kolaylaklarına görä.

BİR CUVAP YAZIN