gagauziya_dumanda

13.05.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 304 KERÄ BAKILMIŞ

Birinci kandidata registrațiya oldu

Hederlez ayın (may) 10-da Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyıası (MSK) karar aldı Gagauziyanın Başkanı seçimnerdä birinci baamsız kandidata registrațiya yapmaa. O kandidat oldu İrina VLAH.

Bu karar alındı kandidatın seçimnerä katılması için Hederlez ayın (may) 3-dä MSKaya hepsi lääzımnı dokumentleri verdiktän sora hem MSK tarafından o dokumentleri incelediktän sora.

Zakona görä şindän sora bu kandidat seçimnär için agitațiyayı başladabilir, bildirer Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyıası.

BİR CUVAP YAZIN