Kongresin_emblemasi

18.05.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 8848 KERÄ BAKILMIŞ

Bizdän Bütündünnä gagauzların bir Kongresi çalındı

Başlayıp 2006-cı yıldan beeri, 2012-ci yıladan Gagauziyada 3 yıl aşırı Bütündünnä gagauzların Kongresleri olardı: I-ci Kongres – 2006-cı yılın Orak ayın (iyül) 20-21 günnerindä oldu; II-ci Kongres – 2009-cu yılın Harman ayın (avgust) 18-19 günnerindä oldu; III-cü Kongres – 2012-ci yılın Kasım ayın (noyabri) 2-3 günnerindä oldu.

Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi lääzımdı olsun 2015-ci yılın Kasım günnerindä. Ama, 2015-ci yılın Baba Marta ayın 22-dän seçilän Gagauziya Başkanı hem öndercileri, maamilä surat türlü sebeplär bulup hem üç kerä Kongresin datasını diiştirip, bu adeti bozdular. Son-sonunda IV-cü Kongresi zorlan 2017-ci yılın Hederlez ayın (may) 5-6 günnerindä yapıp.

Bu diiştirmeklär hem kıvırmaklar beterinä Bütündünnä gagauzların bir Kongresi bizdän, GAGAUZLARDAN, çalındı. Zerä, kabledilän kararlara görä, büünkü günädän Bütündünnä gagauzların 5 Kongresi lääzımdı olsun. V-si 2018-ci yılda läzımdı toplasın Bütündünnä gagauzlarını.

Akademik Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN