cakirin_mezari

27.04.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2030 KERÄ BAKILMIŞ

Bizi birleştirän Mihail ÇAKİRi analım bu gün

Her yılın Çiçek ayın (aprel) 27-dä gagauzlar hem dünneyin aydın insannarı kutlêêrlar büük bir yortuyu – Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04.1861 – 08.11.1938) duuma gününü. Bu yıl o gündän 153 yıl tamamnanêr.

Ay-Boba Mihail ÇAKİR var hem daymalarda kalacek halkımızın hem dünneyin aydınnadıcısı, büük klisä adamı, gagauzların bilim hem kultura apostolu, milletimizin ruh bobası hem koruycu Ayozu.

Biz daymaların daymalarında tutacez aklımızda kim hem ne gagauzlara deyni bizi birleştirän Bu adam, nelär O yaptı halkımız için dindä, istoriyada, kulturada, üürediciliktä, bilgidä. Hem diil sade gagauz milletinä deyni bunnarı yaptı, ama rus, moldovan, tatar milletlerinä deyni da.

Ayozlu hem aydın Küçük Paskellä günnerindä, açan hepsi insannar, mezarlaa gidip, kendi raametli yakınnarını anêr, hadiyin o yakınnarımızlan hem soy senselemizlän bilä, analım Ay-Boba Mihail ÇAKİRi hem onun eşini İrina ÇAKİRi da, ani raatlık hem hur içindä dinnener kocasının yanında bu mezarda (bak fotoyu). Onnarın canı için pomana verelim.

Topracıınız ilin olsun! Allaa raametinizi versin hem saa tarafından hiç ayırmasın Sizi!

Anaktar sözlär :

BİR CUVAP YAZIN