pili

11.07.2014, tarafından yazılı , EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 1806 KERÄ BAKILMIŞ

İnkubator biznes-piliçlerä sarısını yutturacek

Orak ayın (iyül) 10-da Çadır kasabasında açıldı “Biznes İnkubator” merkezi. “Biznes İnkubator” – bu Evropa Birliin (EB) “Çiftçilik bölgelerindä ekonomikaya stimul vermää deyni” politikanın Matriţasına (Kalubuna) görä proektı.

Biznes İnkubatorun açılışında pay aldılar: Çadır kasabasının primarı Georgiy ORMANCI, Moldovada EB delegaţiyanın (proektın bobası) başı Pirkka TAPİOLA, Moldovanın ekonomika ministrusu Adrian KANDU, Gagauziyanın başkanı Mihail FORMUZAL, ODİMM (küçük hem orta bizneslarını ilerletmä Kuruluşu) başı Yuliya YABANCI, işadamnarı h.t.b.

“Biznes İnkubator” erleşti Çadırın bir eski şkolasının binasında. O verecek kolayını, ani burada işleyän firmalar Çadır kasabasının ekonomikasına kendi katkılarını yapsınnar.

Şindilik Biznes İnkubatorda erleşti 12 firma. Bu firmaların neetindä var 32 kişiyä iş vermää. Altı aydan sora Biznes İnkubatorda taa 10 firmanın erleşmesi beklener.

Anaktar sözlär : ,

BİR CUVAP YAZIN